ภาษาพีเอชพี/ค่าคงที่

จาก วิกิตำรา
ข้ามไปยัง: บอกทาง, ค้นหา

ค่าคงตัวเป็นค่าที่ซึ่ง ประกาศขึ้นมาใช้แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้