การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Ambox content.png
หน้าที่คุณเห็นนี้เข้าข่ายเป็น "อะไรที่ไม่ใช่วิกิตำรา" ซึ่งอาจต้องเขียนใหม่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรืออาจทำการพิจารณาแจ้งลบแทน
เนื่องจากบางส่วนของหน้านี้เข้าข่าย "ไม่ใช่สิ่งที่ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าและจับต้องได้ในเชิงวิชาการ หรืออยู่ในโครงการพี่น้องของวิกิ"
คุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการกดที่ปุ่ม แก้ไข หรือย้ายบทความนี้ไปยังโครงการพี่น้องที่เหมาะสม

(เข่าข่าย เป็นสารานุกรม ลองดู วิกิพีเดีย)


ความหมายของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน[แก้ไข]

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(จุลสารการท่องเที่ยว 2538 หน้า 14.) ได้กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ว่า หมายถึงการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดบริการอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดย (๑) ต้องดำเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียบ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว (๒) ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียบ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว (๓) ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน (๔) ต้องชี้นำภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ พัฒนา 0% ตั้งแต่ 17 พ.ค. 2549