ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในศตวรรษที่20

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ในช่วงคริสตศตวรรษที่ 20 โลกได้เกิดสงครามโลกถึง 2 ครั้ง ทำให้ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้มนุษย์ได้บทเรียนจากความขัดแย้งต่างๆ และพยายาามแสวงหาสันติภาพโดยมีความร่วมมือและประสานประโยชน์กัน เพื่อให้โลกเกิดความมั่นคงและสงบสุข

หน้า[แก้ไข]