คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ในการเรียนต่อ

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Austere Empirical Viable Exasperate Allure Reticent Commensurate Impair Wreak Hierarchy Concoct Idolatry Alienate Sustain Resolve Pungent Implacable # impeccable Endorse Elicit Obscure Deliberate Morose Scrutinize Recondite Ghastly Insinuate Implicit Vibrant Solemn Impassive Capricious Astute Genteel Bigoted Emulate Indolent # insolent Sanction Tantalize Realm Sporadic # soporific Grotesque Ebullient Partisan Enhance Evasive Meddlesome Tolerate Chaste Foment Wary Provoke Attest Penury Ruthless Gratify Scurrilous Wont Transform Implode Coagulate Enraptured = captivated Inchoate Noble Subtle Mollify Static Tacit Stagnant Superficial Aver Homogeneous Repulsive Painstaking Bleak Fallacious Remnant Vacillate Veracious Dismay Negate Correlation Discrepancy Hoax Reproach Inadvertently Scoundrel Ultimatum Venerate Havoc Meager Poise Rectify Arbitrary Nonchalantly Abundance Ambiguous = equivocal Abscond Sage Fawning Appraise # apprise Relegate Impose Manipulate Embark Condone Impetus Precursor Dichotomy Relentless Ostentatious Oblique Mundane