ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจร RLC/Underdamped, Overdamped, and Critically Damped

จาก วิกิตำรา

Example.jpgอยากรู้การต่อสายไฟฟ้าของตู้คอนโทรนอัติโนมัติของปั๊นน้ำครับ ...


การต่อไฟเข้าตู้คอนโทรลน้ำ[แก้ไข]

  1. ปลอกสายไฟ
  2. นำเส้น Ground ต่อเข้ากับ Line
  3. นำจิ้มลงไปในท่อน้ำ
  4. นำน้ำจิ้มมาจิ้มกับลูกชิ้น
  5. อร่อย
  6. จริงป่าว