ประวัติศาสตร์ไทย/ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย/ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พบเนื้อหาที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์

Copyright-problem.svg
ขอบคุณที่ช่วยเขียนบทความในวิกิตำรา แต่วิกิตำราไม่สามารถรับบทความนี้ได้ เนื่องจากข้อความทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้ส่งเข้ามาในหน้าบทความนี้ ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ จากแหล่งต่อไปนี้ :http://www.sukhothai.go.th/history/hist_01.htm


แจ้งเมื่อวันที่: 23/2/2563


บทความนี้ได้ถูกขึ้นบัญชีไว้ที่ วิกิตำรา:ปัญหาลิขสิทธิ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายวิกิตำรา กรุณาศึกษาวิธีเขียนงานโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีข้อสงสัย ถามได้ที่ โต๊ะเลขา

กรุณางดการแก้ไขหน้านี้ และอย่าเอาป้ายนี้ออก

  • หากต้องการเขียนเนื้อหาขึ้นมาใหม่แทนที่เนื้อหาเดิม ให้ใช้[[ประวัติศาสตร์ไทย/ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย/ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย/ชั่วคราว|หน้าชั่วคราวสำหรับบทความนี้]]
วิธีที่ดีที่สุดนั้นควรเขียนเนื้อหาขึ้นมาใหม่ ซึ่งการแก้ไขเล็กๆน้อยๆจากเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นยังไม่เพียงพอ กรุณาอย่าส่งข้อความที่เป็นปัญหาซ้ำอีก เพราะข้อความดังกล่าวจะถูกลบออกอีกครั้ง ในกรณีที่คุณเพิ่มข้อความลงในหน้าชั่วคราว โปรดระบุการแก้ไขดังกล่าวที่หน้าอภิปราย


ระบุที่เว็บไซต์ของคุณว่าเนื้อหาอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู และแจ้งให้เราทราบที่หน้าอภิปรายของบทความนี้
โปรดทราบว่าเนื้อหาที่นำมานั้นต้องมีความเป็นกลาง แม้หากว่าไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ แต่อาจไม่เป็นคู่มือตำรา หรือไม่เหมาะสมสำหรับวิกิตำรา
  • ถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของ บุคคล บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหา วิกิตำราไม่แนะนำให้คุณแก้ไข
เนื้อหานั้นต้องไม่มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

หากไม่มีบทความในหน้าชั่วคราว หรือไม่มีการชี้แจงในหน้าอภิปราย บทความนี้จะถูกลบหลังจากพ้นกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวิกิตำราได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อความที่เคยเป็นปัญหา บทความนี้จะถูกแก้กลับคืนเป็นเช่นเดิมก่อนได้รับแจ้งปัญหา

  • การส่งงานอันมีลิขสิทธิ์เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองลิขสิทธิ์ นอกจากจะละเมิดกฎหมายแล้ว ยังละเมิดนโยบายของเราด้วย
  • บุคคลที่ละเมิดนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง อาจถูกห้ามมิให้แก้ไขบทความในสารานุกรมเป็นการชั่วคราว
  • อย่างไรก็ดี ถึงแม้ข้อความที่เป็นปัญหานี้จะละเมิดลิขสิทธิ์ก็ตาม เรายังคงยินดีรับงานต้นฉบับทุกชิ้นจากคุณเสมอ
  • คุณยังคงสามารถอ่านข้อความเดิมที่ถูกส่งเข้ามาได้ที่หน้าประวัติของหน้าบทความนี้