พระไตรปิฎก

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้อาจตรงกับเงื่อนไขของนโยบายการลบ  ด้วยเหตุผลดังนี้:
ไม่เป็นคู่มือตำรา ไม่มีเนื้อหาย่อยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หัวข้อดังกล่าว และขาดการพัฒนาจากผู้ใช้

ถ้าคุณคิดว่าหน้านี้ควรถูกเก็บไว้ ไม่ตรงกับเงื่อนไขของนโยบาย หรือต้องการอภิปรายกับคนอื่น

คุณสามารถอภิปรายให้พิจารณาการลบที่หน้าอภิปรายของตำรา และนำ {{ลบ}} ออกจากหน้าหลังจากได้ข้อสรุป

คุณสามารถแก้ไขหน้านี้ต่อไปได้ซึ่งอาจยกเลิกการลบถ้ามีการปรับปรุง


A blue plate-Cetiyas Nirvana.png หน้าวิชาการ พุทธศาสนา

Wikibooks-logo (negative film).png โครงการวิชาพุทธศาสนา ของวิกิตำราภาคภาษาไทย
พระไตรปิฎก
คัมภีร์อรรถกถา, หนังสือฎีกา
อัตโนมติ อรรถาธิบายโดยพระคณาจารย์ในยุคปัจจุบัน
เสนอใน วิกิตำรา แหล่งที่มาของข้อมูล
พระไตรปิฎกในทุกโครงการ วิกิตำรา วิกิตำราเสรี
สัททอักษรไทยปาฬิ* พุทธประวัติในภาษาธรรม สัททอักษรไทยปาฬิ* ราชบัณฑิตยสถาน
ฉบับบาลีสยามรัฐ -----
ฉบับหลวง -----
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกฯ ฉบับพิมพ์ ๙๑ เล่ม www.tripitaka91.com
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย -----
ฉบับ สำหรับประชาชน -----
ฉบับ ส.ธรรมภักดี -----


A blue plate-Cetiyas Nirvana.png สำหรับพจนานุกรม

Wikibooks-logo (negative film).png โครงการวิชาพุทธศาสนา ของวิกิตำราภาคภาษาไทย
พจนานุกรมอักษรธรรม บาลี
พจนานุกรมอักษรไทย โรมัน ภาษาอังกฤษ
เสนอใน วิกิตำรา แหล่งที่มาของข้อมูล
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
Tipitaka for Learner’s Dictionary บาลี-ไทย คำไทย -----


A blue plate-Cetiyas Nirvana.png หนังสือ ธรรมนิทาน

Wikibooks-logo (negative film).png โครงการวิชาพุทธศาสนา ของวิกิตำราภาคภาษาไทย
หนังสือวรรณคดี คติธรรม
และนิทานธรรม สำหรับพุทธศาสนา
เสนอใน วิกิตำรา แหล่งที่มาของข้อมูล
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
ธรรมเทศนา และคติธรรม โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ ธรรมเทศนา และคติธรรม หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม -----