ค้นหาลิงก์ภายนอก

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สามารถใช้ตัวแทนเช่น "*.wikipedia.org" ได้
โพรโทคอลที่รองรับ: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, matrix:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (ค่าโดยปริยายเป็น http:// และ https:// หากไม่ระบุโพรโทคอล)

ค้นหาลิงก์ภายนอก