การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 22:18, 11 ธันวาคม 2562 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 20:39, 5 พฤษภาคม 2563 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น
หมายเหตุ:
6/5/2562 --Geonuch ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
6/5/2562 --Geonuch ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
19/5/2562 --Geonuch ปิดตัวกรองชั่วคราว
19/5/2562 --Geonuch ปิดตัวกรองชั่วคราว
3/6/2562 --Geonuch เปิดใช้งานตัวกรอง แก้ไขตามการอภิปรายตัวกรอง
3/6/2562 --Geonuch เปิดใช้งานตัวกรอง แก้ไขตามการอภิปรายตัวกรอง
11/12/2562 --Geonuch เปลี่ยนตัวแปรใหม่
11/12/2562 --Geonuch เปลี่ยนตัวแปรใหม่
5/5/2563 --Geonuch ยกเว้น DiBabelYurikBot เพราะติดตัวกรองบ่อยครั้ง ดูที่ [[วิกิตำรา:สภากาแฟ/กรุ/2562#Multilingual_Shared_Templates_and_Modules]]
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
!("autoconfirmed" in user_rights)
!("autoconfirmed" in user_rights | "DiBabelYurikBot" in user_name)
& (page_namespace == 10 | page_namespace == 14 | page_namespace == 828)
& (page_namespace == 10 | page_namespace == 14 | page_namespace == 828)