การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 14:08, 9 สิงหาคม 2563 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 14:10, 9 สิงหาคม 2563 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น

คำอธิบาย:

(สาธารณะสามารถดูได้)
เพิ่มป้ายแจ้งลบ
เพิ่มแม่แบบแจ้งลบ
หมายเหตุ:
 
9/8/2563 --Geonuch ติดตามการแจ้งลบ