การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 19:36, 4 กรกฎาคม 2562 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 12:37, 8 กรกฎาคม 2562 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น
หมายเหตุ:
สำหรับการทดสอบตัวกรองของ Geonuch หรือผู้ดูแลระบบท่านอื่นก่อนใช้งานจริง~Geonuch
สำหรับการทดสอบตัวกรองของ Geonuch หรือผู้ดูแลระบบท่านอื่นก่อนใช้งานจริง~Geonuch
8/7/2562 --Geonuch per request (https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=คุยกับผู้ใช้%3AGeonuch&type=revision&diff=8388520&oldid=8381467)
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
(user_app == true | user_mobile == true) & action='edit'
(new_wikitext rlike page_title) & !(user_rights == "autoconfirmed")