การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 10:44, 21 เมษายน 2562 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 11:06, 21 เมษายน 2562 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น
หมายเหตุ:
สำหรับการทดสอบตัวกรองของ Geonuch หรือผู้ดูแลระบบท่านอื่นก่อนใช้งานจริง
สำหรับการทดสอบตัวกรองของ Geonuch หรือผู้ดูแลระบบท่านอื่นก่อนใช้งานจริง~Geonuch
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
/* ป้องกันการกระทำของผู้ใช้ใหม่ที่เข้าข่ายปลอมลายเซ็นผู้ใช้คนอื่น */
(user_editcount < 100 | !("autoconfirmed" in user_groups))
(user_editcount < 100 | !("autoconfirmed" in user_groups))
& (article_namespace == 4)
& (article_namespace == 4)
& added_lines rlike "--"
& added_lines rlike "--"
& added_lines rlike "(คุย)|(พูดคุย)"
& added_lines rlike "(คุย)|(พูดคุย)|(ICT)|(\+\07)"