การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 12:31, 9 สิงหาคม 2563 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 14:03, 9 สิงหาคม 2563 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น
ตัวบ่งชี้:
เปิดใช้งาน
 
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
action === 'edit' &
action === 'edit' &
contains_any(string(added_lines), '{{ลบ') &  
contains_any(string(added_lines), '{{ลบ', '{{delete', '{{Delete') &  
!contains_any(string(removed_lines), '{{ลบ')
!contains_any(string(removed_lines), '{{ลบ', '{{delete', '{{Delete')
การกระทำที่จะปฏิบัติเมื่อตรงกัน
การกระทำที่จะปฏิบัติเมื่อตรงกัน
ป้ายระบุ: แจ้งลบหน้า