การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 19:51, 21 เมษายน 2562 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 09:39, 4 พฤษภาคม 2562 โดย Geonuch
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
/* ป้องกันการกระทำของผู้ใช้ใหม่ที่เข้าข่ายปลอมลายเซ็นผู้ใช้คนอื่น */
/* สร้างตำราสั้นมาก */
 
page_id == 0 &
(user_editcount < 100 | !("autoconfirmed" in user_groups))
(
& (article_namespace == 4)
new_size < 150 &
& added_lines rlike "--"
(
& added_lines rlike "(คุย)|(พูดคุย)"
  page_namespace == 0 &
  (
  !"autoconfirmed" in user_rights &
  (
    !added_lines irlike "{{(?:แก้ความกำกวม|คำกำกวม|แก้กำกวม|Disambig|disambig|softredirect)}}|#redirect|#เปลี่ยนทาง" &
    !'disambig' in lcase(new_html)
  )
  )
)
)
การกระทำที่จะปฏิบัติเมื่อตรงกัน
การกระทำที่จะปฏิบัติเมื่อตรงกัน
ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
เตือน: abusefilter-warning
เตือน: abusefilter-warning