การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 09:47, 4 พฤษภาคม 2562 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 11:23, 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น
หมายเหตุ:
นำเข้าจากตัวกรองหมายเลข 8 ของวิกิพีเดียภาษาไทย~Geonuch
นำเข้าจากตัวกรองหมายเลข 8 ของวิกิพีเดียภาษาไทย~Geonuch
4/2/2020 Geonuch - ปรับปรุงตามวิกิพีเดียไทย
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
user_editcount < 50
action === 'edit' &
& contains_any(removed_lines, "{{ลบ", "{{delete", "{{Delete")
(
& !contains_any(added_lines, "{{ลบ", "{{delete", "{{Delete")
  user_editcount < 100 |
  !contains_any(string(user_groups), 'autoconfirmed')
) &  
contains_any(string(removed_lines), '{{ลบ', '{{delete', '{{Delete') &
!contains_any(string(added_lines), '{{ลบ', '{{delete', '{{Delete')