การกำหนดค่าตัวกรองการแก้ไข

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 09:21, 7 พฤษภาคม 2563 โดย Geonuchรุ่นเมื่อ 09:22, 7 พฤษภาคม 2563 โดย Geonuch
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
/* ยกเว้นตัวกรองให้กับผู้ดูแลระบบ */
/* ยกเว้นตัวกรองให้กับผู้ดูแลระบบ */
!'sysop' in user_groups &
'sysop' in user_groups &


/* วิกิตำรา:สภากาแฟ */
/* วิกิตำรา:สภากาแฟ */
(page_prefixedtitle = "วิกิตำรา:สภากาแฟ" &
(page_prefixedtitle = "วิกิตำรา:สภากาแฟ" &
contains_any(string(removed_lines), '{{/ส่วนหัว')) |
contains_any(string(removed_lines), '{{/ส่วนหัว')) |


/* วิกิตำรา:แจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ */
/* วิกิตำรา:แจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ */
(page_prefixedtitle = "วิกิตำรา:แจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ" &
(page_prefixedtitle = "วิกิตำรา:แจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ" &
contains_any(string(removed_lines), '{{/ส่วนหัว')) |
contains_any(string(removed_lines), '{{/ส่วนหัว')) |


/* วิกิตำรา:เลขาชาววิกิตำรา */
/* วิกิตำรา:เลขาชาววิกิตำรา */
(page_prefixedtitle = "วิกิตำรา:เลขาชาววิกิตำรา" &
(page_prefixedtitle = "วิกิตำรา:เลขาชาววิกิตำรา" &
contains_any(string(removed_lines), '{{ส่วนหัวบทความถามมาตอบไป')) |
contains_any(string(removed_lines), '{{ส่วนหัวบทความถามมาตอบไป')) |


/* วิกิตำรา:ทดลองเขียน */
/* วิกิตำรา:ทดลองเขียน */
(page_prefixedtitle = "วิกิตำรา:ทดลองเขียน" &
(page_prefixedtitle = "วิกิตำรา:ทดลองเขียน" &
contains_any(string(removed_lines), '{{ส่วนหัวทดลองเขียน'))
contains_any(string(removed_lines), '{{ส่วนหัวทดลองเขียน'))