การให้สิทธิ

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

การให้สิทธิสิทธิ
สิทธิพื้นฐาน (basic)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • ดูการทำเครื่องหมายตรวจสอบในการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (patrolmarks)
 • ดูตัวกรองการละเมิดกฎ (abusefilter-view)
 • ดูปูมการละเมิดกฎ (abusefilter-log)
 • ดูรายการหน้าที่ไม่มีผู้เฝ้าดู (unwatchedpages)
 • ดูหน่วยรายการบันทึกการละเมิดกฎแบบละเอียด (abusefilter-log-detail)
 • ล้างแคชของหน้าเว็บเพจ (purge)
 • หากไม่มีการแก้ไขเล็กน้อยในหน้าอภิปรายจะทำให้การแจ้งข้อความใหม่ปรากฏ (nominornewtalk)
 • อ่านหน้า (read)
 • เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ภายนอกอัตโนมัติ (autocreateaccount)
 • เลี่ยงการบล็อกเลขที่อยู่ไอพี บล็อกอัตโนมัติ และบล็อกช่วง (ipblock-exempt)
 • เลี่ยงผ่านการบล็อกทั่วโลก (globalblock-exempt)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (editsemiprotected)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)
 • ให้ทำเครื่องหมายการแก้ไขของตนเองว่าเป็นตรวจตราแล้วโดยอัตโนมัติ (autopatrol)
 • ไม่ได้รับผลจากขีดจำกัดอัตรายึดเลขที่อยู่ไอพี (autoconfirmed)
การแก้ไขในปริมาณสูง (highvolume)
 • กำหนดเป็นกระบวนการอัตโนมัติ (bot)
 • ทำเครื่องหมายการย้อนกลับฉุกเฉินว่าเป็นการแก้ไขโดยบอต (markbotedits)
 • ส่งสารหาผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน (massmessage)
 • ใช้ข้อจำกัดที่สูงขึ้นในคำสั่งเอพีไอ (apihighlimits)
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดอัตรา (noratelimit)
นำเข้ารุ่นแก้ไข (import)
 • นำเข้าหน้าจากวิกิอื่น (import)
 • นำเข้าหน้าจากไฟล์ที่อัปโหลด (importupload)
แก้ไขหน้านี้ (editpage)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Merge Items (item-merge)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขตัวแบบเนื้อหาของหน้า (editcontentmodel)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
แก้ไขหน้าที่ถูกล็อก (editprotected)
 • Bypass the spam block list (sboverride)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • Edit pages with potential legal consequences (edit-legal)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขตัวแบบเนื้อหาของหน้า (editcontentmodel)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ" (editprotected)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
แก้ไข CSS/JSON/จาวาสคริปต์ผู้ใช้ของคุณ (editmycssjs)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขตัวแบบเนื้อหาของหน้า (editcontentmodel)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขไฟล์ JSON ผู้ใช้ของคุณเอง (editmyuserjson)
 • แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ผู้ใช้ของคุณเอง (editmyuserjs)
 • แก้ไขไฟล์ซีเอสเอสผู้ใช้ของคุณเอง (editmyusercss)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
แก้ไขการตั้งค่าผู้ใช้และโครงแบบ JSON ของคุณ (editmyoptions)
 • แก้ไขการตั้งค่าของคุณ (editmyoptions)
 • แก้ไขไฟล์ JSON ผู้ใช้ของคุณเอง (editmyuserjson)
แก้ไขเนมสเปซมีเดียวิกิและ JSON ทั้งเว็บไซต์และของผู้ใช้ (editinterface)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไข JSON ทั้งเว็บ (editsitejson)
 • แก้ไขตัวแบบเนื้อหาของหน้า (editcontentmodel)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (editinterface)
 • แก้ไขไฟล์ JSON ของผู้ใช้อื่น (edituserjson)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
แก้ไข CSS/JS ทั้งเว็บไซต์และผู้ใช้ (editsiteconfig)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไข CSS ทั้งเว็บ (editsitecss)
 • แก้ไข JSON ทั้งเว็บ (editsitejson)
 • แก้ไขจาวาสคริปต์ทั้งเว็บ (editsitejs)
 • แก้ไขตัวแบบเนื้อหาของหน้า (editcontentmodel)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (editinterface)
 • แก้ไขไฟล์ CSS ของผู้ใช้อื่น (editusercss)
 • แก้ไขไฟล์ JSON ของผู้ใช้อื่น (edituserjson)
 • แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ของผู้ใช้อื่น (edituserjs)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
สร้าง แก้ไข และย้ายหน้า (createeditmovepage)
 • Create Properties (property-create)
 • Delete single revision redirects (delete-redirect)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • ย้ายหน้า (move)
 • ย้ายหน้าผู้ใช้หลัก (move-rootuserpages)
 • ย้ายหน้าพร้อมหน้าย่อย (move-subpages)
 • ย้ายหน้าหมวดหมู่ (move-categorypages)
 • สร้างหน้า (ที่ไม่ใช่หน้าอภิปราย) (createpage)
 • สร้างหน้าอภิปราย (createtalk)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขตัวแบบเนื้อหาของหน้า (editcontentmodel)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
 • ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางจากหน้าต้นทางเมื่อย้ายหน้า (suppressredirect)
อัปโหลดไฟล์ใหม่ (uploadfile)
 • บันทึกทับไฟล์เดิมที่คุณอัปโหลดเอง (reupload-own)
 • อัปโหลดไฟล์ (upload)
อัปโหลด แทนที่ และย้ายไฟล์ (uploadeditmovefile)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • บันทึกทับไฟล์บนคลังร่วมสื่อท้องถิ่น (reupload-shared)
 • บันทึกทับไฟล์เดิม (reupload)
 • บันทึกทับไฟล์เดิมที่คุณอัปโหลดเอง (reupload-own)
 • ย้ายไฟล์ (movefile)
 • อัปโหลดไฟล์ (upload)
 • อัปโหลดไฟล์จากยูอาร์แอล (upload_by_url)
 • ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางจากหน้าต้นทางเมื่อย้ายหน้า (suppressredirect)
ลาดตระเวนตรวจการเปลี่ยนแปลงหน้าต่าง ๆ (patrol)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขของผู้อื่นว่าตรวจตราแล้ว (patrol)
ย้อนการเปลี่ยนแปลงในหน้ารวดเดียว (rollback)
 • ย้อนการแก้ไขของผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขหน้าเฉพาะอย่างรวดเร็ว (rollback)
บล็อกและปลดบล็อกผู้ใช้ต่าง ๆ (blockusers)
 • บล็อกผู้ใช้มิให้ส่งอีเมล (blockemail)
 • บล็อกมิให้ผู้ใช้อื่นแก้ไข (block)
ดูไฟล์และหน้าที่ถูกลบ (viewdeleted)
 • ค้นหาหน้าที่ถูกลบ (browsearchive)
 • ดูข้อความที่ถูกลบและการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นที่ถูกลบ (deletedtext)
 • ดูหน่วยประวัติที่ถูกลบ โดยไม่มีข้อความของหน่วยนั้น (deletedhistory)
ดูรายการบันทึกที่ถูกจำกัดไว้ (viewrestrictedlogs)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • ดูตัวกรองการละเมิดกฎที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว (abusefilter-view-private)
 • ดูปูมส่วนตัว (suppressionlog)
 • ดูหน่วยรายการบันทึกการละเมิดกฎที่ถูกซ่อน (abusefilter-hidden-log)
 • ดูหน่วยรายการบันทึกตัวกรองการละเมิดกฎที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว (abusefilter-log-private)
ลบหน้า รุ่นแก้ไขเก่า และรายการบันทึก (delete)
 • กู้คืนหน้า (undelete)
 • ค้นหาหน้าที่ถูกลบ (browsearchive)
 • ดูข้อความที่ถูกลบและการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นที่ถูกลบ (deletedtext)
 • ดูหน่วยประวัติที่ถูกลบ โดยไม่มีข้อความของหน่วยนั้น (deletedhistory)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • ลบหน้า (delete)
 • ลบหน้าที่มีประวัติใหญ่ (bigdelete)
 • ลบหน้าเป็นกลุ่ม (nuke)
 • ลบและกู้คืนรุ่นจำเพาะของหน้า (deleterevision)
 • ลบและกู้คืนหน่วยปูมจำเพาะ (deletelogentry)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขตัวแบบเนื้อหาของหน้า (editcontentmodel)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
ซ่อนผู้ใช้ และ ยับยั้งรุ่นปรับปรุง (oversight)
 • ซ่อนหน่วยในรายการบันทึกการละเมิดกฎ (abusefilter-hide-log)
 • ดู ซ่อนและเปิดเผยรุ่นจำเพาะของหน้าจากผู้ใช้ทุกคน (suppressrevision)
 • ดูรุ่นที่ถูกซ่อนจากผู้ใช้ทุกคน (viewsuppressed)
ล็อกและปลดล็อกหน้าต่าง ๆ (protect)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เปลี่ยนการตั้งค่าการป้องกันและแก้ไขการป้องการแก้ไขของเว็บเพจ (protect)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขตัวแบบเนื้อหาของหน้า (editcontentmodel)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ" (editprotected)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
ดูรายการเฝ้าดูของคุณ (viewmywatchlist)
 • ดูรายการเฝ้าดูของคุณ (viewmywatchlist)
แก้ไขรายการเฝ้าดูของคุณ (editmywatchlist)
 • แก้ไขรายการเฝ้าดูของคุณ (โปรดทราบว่า การดำเนินการบางอย่างจะยังคงเพิ่มไปยังเพจเหล่านี้ แม้ว่าจะไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไข) (editmywatchlist)
ส่งอีเมลหาผู้ใช้อื่น (sendemail)
 • ส่งอีเมลหาผู้ใช้อื่น (sendemail)
สร้างบัญชี (createaccount)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (createaccount)
 • เพิกเฉยการตรวจสอบการปลอมแปลง (override-antispoof)
เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว (privateinfo)
 • ดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อจริง) (viewmyprivateinfo)
ผสานประวัติหน้า (mergehistory)
 • ผสานประวัติหน้า (mergehistory)
เข้าถึงข้อมูลผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (checkuser)
 • ดูรายการบันทึกการตรวจสอบผู้ใช้ (checkuser-log)
 • ตรวจสอบหมายเลขไอพีของผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆ (checkuser)
สร้างยูอาร์แอลแบบย่อ (shortenurls)
 • สร้างการย่อยูอาร์แอล (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • ทำการบล็อกทั่วโลกและเอาการบล็อกทั่วโลกออก (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • ระงับหรือซ่อนบัญชีกลาง (centralauth-suppress)
 • ล็อกหรือปลดล็อกบัญชีกลาง (centralauth-lock)
Forcibly create a local account for a global account (createlocalaccount)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • ดูการอนุญาต OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • อัปเดตผู้บริโภค OAuth ที่คุณควบคุม (mwoauthupdateownconsumer)
 • เสนอผู้บริโภค OAuth ใหม่ (mwoauthproposeconsumer)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

การให้สิทธิสิทธิ
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.