การให้สิทธิ

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

การให้สิทธิสิทธิ
สิทธิพื้นฐาน (basic)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • ดูการทำเครื่องหมายตรวจสอบในการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (patrolmarks)
 • ดูตัวกรองการละเมิดกฎ (abusefilter-view)
 • ดูปูมการละเมิดกฎ (abusefilter-log)
 • ดูหน่วยรายการบันทึกการละเมิดกฎแบบละเอียด (abusefilter-log-detail)
 • ล้างแคชของเว็บไซต์สำหรับหน้าหนึ่ง (purge)
 • หากไม่มีการแก้ไขเล็กน้อยในหน้าอภิปรายจะทำให้การแจ้งข้อความใหม่ปรากฏ (nominornewtalk)
 • อ่านหน้า (read)
 • เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ภายนอกอัตโนมัติ (autocreateaccount)
 • เลี่ยงการบล็อกเลขที่อยู่ไอพี บล็อกอัตโนมัติ และบล็อกช่วง (ipblock-exempt)
 • เลี่ยงผ่านการบล็อกทั่วโลก (globalblock-exempt)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (editsemiprotected)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)
 • ให้ทำเครื่องหมายการแก้ไขของตนเองเป็นตรวจสอบแล้วอัตโนมัติ (autopatrol)
 • ไม่ได้รับผลจากขีดจำกัดอัตรายึดเลขที่อยู่ไอพี (autoconfirmed)
การแก้ไขในปริมาณสูง (highvolume)
 • กำหนดเป็นกระบวนการอัตโนมัติ (bot)
 • ทำเครื่องหมายการย้อนกลับฉุกเฉินว่าเป็นการแก้ไขโดยบอต (markbotedits)
 • ส่งสารหาผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน (massmessage)
 • ใช้ข้อจำกัดที่สูงขึ้นในคำสั่งเอพีไอ (apihighlimits)
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดอัตรา (noratelimit)
แก้ไขหน้านี้ (editpage)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Merge Items (item-merge)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
แก้ไขหน้าที่ถูกล็อก (editprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ" (editprotected)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
แก้ไข CSS/JSON/จาวาสคริปต์ผู้ใช้ของคุณ (editmycssjs)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขไฟล์ JSON ผู้ใช้ของคุณเอง (editmyuserjson)
 • แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ผู้ใช้ของคุณเอง (editmyuserjs)
 • แก้ไขไฟล์ซีเอสเอสผู้ใช้ของคุณเอง (editmyusercss)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
แก้ไขการตั้งค่าผู้ใช้และโครงแบบ JSON ของคุณ (editmyoptions)
 • แก้ไขการตั้งค่าของคุณ (editmyoptions)
 • แก้ไขไฟล์ JSON ผู้ใช้ของคุณเอง (editmyuserjson)
แก้ไขเนมสเปซมีเดียวิกิและ JSON ทั้งเว็บไซต์และของผู้ใช้ (editinterface)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไข JSON ทั้งเว็บ (editsitejson)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (editinterface)
 • แก้ไขไฟล์ JSON ของผู้ใช้อื่น (edituserjson)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
แก้ไข CSS/JS ทั้งเว็บไซต์และผู้ใช้ (editsiteconfig)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไข CSS ทั้งเว็บ (editsitecss)
 • แก้ไข JSON ทั้งเว็บ (editsitejson)
 • แก้ไขจาวาสคริปต์ทั้งเว็บ (editsitejs)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (editinterface)
 • แก้ไขไฟล์ CSS ของผู้ใช้อื่น (editusercss)
 • แก้ไขไฟล์ JSON ของผู้ใช้อื่น (edituserjson)
 • แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ของผู้ใช้อื่น (edituserjs)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
สร้าง แก้ไข และย้ายหน้า (createeditmovepage)
 • Create Properties (property-create)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • ย้ายหน้า (move)
 • ย้ายหน้าผู้ใช้หลัก (move-rootuserpages)
 • ย้ายหน้าพร้อมหน้าย่อย (move-subpages)
 • ย้ายหน้าหมวดหมู่ (move-categorypages)
 • สร้างหน้า (ที่ไม่ใช่หน้าอภิปราย) (createpage)
 • สร้างหน้าอภิปราย (createtalk)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
 • ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางจากหน้าต้นทางเมื่อย้ายหน้า (suppressredirect)
อัปโหลดไฟล์ใหม่ (uploadfile)
 • บันทึกทับไฟล์เดิมที่คุณอัปโหลดเอง (reupload-own)
 • อัปโหลดไฟล์ (upload)
อัปโหลด แทนที่ และย้ายไฟล์ (uploadeditmovefile)
 • บันทึกทับไฟล์บนคลังร่วมสื่อท้องถิ่น (reupload-shared)
 • บันทึกทับไฟล์เดิม (reupload)
 • บันทึกทับไฟล์เดิมที่คุณอัปโหลดเอง (reupload-own)
 • ย้ายไฟล์ (movefile)
 • อัปโหลดไฟล์ (upload)
 • อัปโหลดไฟล์จากยูอาร์แอล (upload_by_url)
 • ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางจากหน้าต้นทางเมื่อย้ายหน้า (suppressredirect)
ลาดตระเวนตรวจการเปลี่ยนแปลงหน้าต่าง ๆ (patrol)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขของผู้อื่นว่าตรวจสอบแล้ว (patrol)
ย้อนการเปลี่ยนแปลงในหน้ารวดเดียว (rollback)
 • ย้อนการแก้ไขของผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขหน้าเฉพาะอย่างรวดเร็ว (rollback)
บล็อกและปลดบล็อกผู้ใช้ต่าง ๆ (blockusers)
 • บล็อกผู้ใช้มิให้ส่งอีเมล (blockemail)
 • บล็อกมิให้ผู้ใช้อื่นแก้ไข (block)
ดูไฟล์และหน้าที่ถูกลบ (viewdeleted)
 • ค้นหาหน้าที่ถูกลบ (browsearchive)
 • ดูข้อความที่ถูกลบและการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นที่ถูกลบ (deletedtext)
 • ดูหน่วยประวัติที่ถูกลบ โดยไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้อง (deletedhistory)
ดูรายการบันทึกที่ถูกจำกัดไว้ (viewrestrictedlogs)
 • ดูตัวกรองการละเมิดกฎที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว (abusefilter-view-private)
 • ดูปูมบัญชีดำชื่อเรื่อง (titleblacklistlog)
 • ดูปูมบัญชีดำสแปม (spamblacklistlog)
 • ดูปูมส่วนตัว (suppressionlog)
 • ดูหน่วยรายการบันทึกการละเมิดกฎที่ถูกซ่อน (abusefilter-hidden-log)
 • ดูหน่วยรายการบันทึกตัวกรองการละเมิดกฎที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว (abusefilter-log-private)
ลบหน้า รุ่นแก้ไขเก่า และรายการบันทึก (delete)
 • กู้คืนหน้า (undelete)
 • ค้นหาหน้าที่ถูกลบ (browsearchive)
 • ดูข้อความที่ถูกลบและการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นที่ถูกลบ (deletedtext)
 • ดูหน่วยประวัติที่ถูกลบ โดยไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้อง (deletedhistory)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • ลบหน้า (delete)
 • ลบหน้าที่มีประวัติใหญ่ (bigdelete)
 • ลบหน้าเป็นกลุ่ม (nuke)
 • ลบและกู้คืนรุ่นจำเพาะของหน้า (deleterevision)
 • ลบและกู้คืนหน่วยปูมจำเพาะ (deletelogentry)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
ซ่อนผู้ใช้ และ ยับยั้งรุ่นปรับปรุง (oversight)
 • ซ่อนหน่วยในรายการบันทึกการละเมิดกฎ (abusefilter-hide-log)
 • ดู ซ่อนและเปิดเผยรุ่นจำเพาะของหน้าจากผู้ใช้ทุกคน (suppressrevision)
ล็อกและปลดล็อกหน้าต่าง ๆ (protect)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • เปลี่ยนระดับการล็อกและแก้ไขหน้าที่ถูกล็อกแบบต่อเรียง (protect)
 • เพิ่มและลบป้ายระบุคงค่าต่อรุ่นแก้ไขและหน่วยปูมหนึ่ง (changetags)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ" (editprotected)
 • ใช้ป้ายระบุร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้ (applychangetags)
ดูรายการเฝ้าดูของคุณ (viewmywatchlist)
 • ดูรายการเฝ้าดูของคุณ (viewmywatchlist)
แก้ไขรายการเฝ้าดูของคุณ (editmywatchlist)
 • แก้ไขรายการเฝ้าดูของคุณ หมายเหตุว่า บางปฏิบัติการจะยังเพิ่มหน้าแม้ปราศจากสิทธินี้ (editmywatchlist)
ส่งอีเมลหาผู้ใช้อื่น (sendemail)
 • ส่งอีเมลหาผู้ใช้อื่น (sendemail)
สร้างบัญชี (createaccount)
 • Override the username blacklist (tboverride-account)
 • สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (createaccount)
 • เพิกเฉยการตรวจสอบการปลอมแปลง (override-antispoof)
เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว (privateinfo)
 • ดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อจริง) (viewmyprivateinfo)
Merge page histories (mergehistory)
 • ผสานประวัติหน้า (mergehistory)
Access checkuser data (checkuser)
 • ดูรายการบันทึกการตรวจสอบผู้ใช้ (checkuser-log)
 • ตรวจสอบหมายเลขไอพีของผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆ (checkuser)
Create short URLs (shortenurls)
 • สร้าง URL สั้น (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • Make and remove global blocks (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Lock or unlock global account (centralauth-lock)
 • Suppress or hide global account (centralauth-oversight)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

การให้สิทธิสิทธิ
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.