ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== บทที่ 1: วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Circuit Basics) ===
 
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/คำจำกัดความ|คำจำกัดความ (Terminology)]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/ตัวแปรและหน่วย|ตัวแปรและหน่วย (Variables and Units)]]
*[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น|วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Circuit Basics)]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/อนุกลวงจร|อนุกลวงจรแบบ Active และ Passive]]
**[[ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น/การเปิดวงจรและลัดวงจร |การเปิดวงจรและลัดวงจร (Open & Closed Circuits)]]

รายการนำทางไซต์