ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาญี่ปุ่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ใช้เขียนคำของญี่ปุ่นเอง มีทั้งหมดดังต่อไปนี้ <br/>
{|{{ตารางสวย}}
| '''วรรค อะ''' || あ(อะ) || い(อิ) || う(อุ) || え(เอะ) |<big>ข้อความขนาดอักษรใหญ่</big>| お(โอะ)
|-
| '''วรรค คะ''' || か(คะ) || き(คิ) || く(คุ) || け(เคะ) || こ(โคะ)
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์