ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาญี่ปุ่น"

ย้อนการแก้ไขของ 110.77.217.201 (Talk) ไปยังรุ่นของ 125.25.208.111
ย้อนการแก้ไขของ 110.77.217.201 (Talk) ไปยังรุ่นของ 125.25.208.111
บรรทัดที่ 10:
ใช้เขียนคำของญี่ปุ่นเอง มีทั้งหมดดังต่อไปนี้ <br/>
{|{{ตารางสวย}}
| '''วรรค อะ''' || あ(อะ) || い(อิ) || う(อุ) || え(เอะ) |<big>ข้อความขนาดอักษรใหญ่</big>| お(โอะ)
|-
| '''วรรค คะ''' || か(คะ) || き(คิ) || く(คุ) || け(เคะ) || こ(โคะ)