ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาญี่ปุ่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* ส่วนหัวเรื่องคือ '''ฉัน''' = watashi wa (วะตะชิ วะ).
**เราใช้คำช่วย "วะ" วางหลังคำว่า "วะตะชิ" เพื่อบอกว่า วะตะชิ เป็นหัวเรื่อง
* ส่วนแสดงคือ '''อ่านหนังสือ''' = hon o yomuyomimasu (ฮง โอะ โยมุมิมัส)
**เราใช้คำช่วย "โอะ" วางหลังคำว่า"ฮง" เพื่อบอกว่า ฮง เป็นกรรม
 
4

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์