ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาญี่ปุ่น"

บรรทัดที่ 87:
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน
|-
| たなか || tanaka (ทานาทะนะกะ)
|-
| なかむら || nakamura (นากานะกะมูระ)
|}
 
บรรทัดที่ 99:
====ตัวอย่าง 1====
:watashi wa tanaka desu
:วะตะชิ วะ ทานาทะนะกะ เดสึเดะสึ
:=ฉันคือทานาทะนะกะ
 
*'''ส่วนหัวเรื่อง'''ของประโยคนี้ก็คือ "'''ฉัน'''" ดังนั้น จึงเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า watashi wa (วะตะชิ + วะ)
*'''ส่วนแสดง'''ของประโยคนี้ก็คือ "'''คือ + ทานาทะนะกะ'''" ดังนั้น จึงเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า tanaka desu (ทานาทะนะกะ + เดสึเดะสึ)
 
====ตัวอย่าง 2====
:anata wa nakamura desu ka
:อะนะตะ วะ นากามูระนะกะมุระ เดสึเดะสึ กะ
:=คุณคือนากามูระนะกะมุระใช่มั๊ย
 
*'''ส่วนหัวเรื่อง''' คือ "'''คุณ'''" เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า anata wa (อะนะตะ + วะ)
*'''ส่วนแสดง''' คือ "'''คือ + นากามูระนะกะมุระ'''" เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า nakamura desu (นานะกามูระ + เดสึ)
 
====ตัวอย่าง 3====
767

การแก้ไข