ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรบอต: เก็บกวาด
(โรบอต: เก็บกวาด)
</div>
== บทนำ (Introduction) ==
* [[ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร/บทนำ|บทนำ]]
=== ระบบการตั้งชื่อ และ หน่วย (Nomenclature and Units) ===
=== หลักการเบื้องต้นอุณหพลศาสตร์ (Fundamental Thermodynamics) ===
 
== การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) ==
=== การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) ===
 
=== การถ่ายเทมวลสาร (Mass Transfer) ===
=== การอนุรักษ์พลังงานและมวลสาร (Energy and Mass Conservation) ===
 
== ความร้อน (Heat) ==
 
 
== อากาศ (Air) ==
 
== ความชื้น (Moisture) ==
 
== ภาคผนวก (Appendices) ==
 
== อ่านเพิ่มเติม (Further Reading) ==
 
=== วิกิตำราภาษาอังกฤษ ===
* http://en.wikibooks.org/wiki/Heat_Transfer
 
=== เอกสารอ้างอิง (References) ===
* John D. Howell and Richard O. Buckius, <i>'''Fundamentals of Engineering Thermodynamics'''<i>, McGraw-Hill Series in Mechanical Engineering, 1992. ISBN 0-07-909369-8
* Carl-Eric Hagentoft, <i>'''Introduction to Building Physics'''<i>, Studentlitteratur, Sweden, 2001. ISBN 91-44-01896-7
* [http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html <i>'''A Heat Transfer Textbook'''<i>, Johh H. Lienhard IV and John H. Lienhard V]
* [http://www.byv.kth.se/utb/1l1028/download/index.htm <i>'''Lectures on Building Physics - Heat and Moisture Transfer'''<i>, Dr. Kjartan Gudmundsson, KTH - Royal Institute of Technology, Sweden]
* [http://www.bpy.uni-kassel.de/de/lehre/script.html <i>'''Bauphysik: Wärmelehre, Feuchtelehre, Schall, Lichttechnik (in German)'''<i>, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerd HAUSER, Universität Kassel, Germany]
1,838

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์