ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาญี่ปุ่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรบอต: เก็บกวาด
(โรบอต: เก็บกวาด)
 
=== ฮิระกะนะ (ひらがな) ===
ใช้เขียนคำของญี่ปุ่นเอง มีทั้งหมดดังต่อไปนี้ <br/>
 
{|{{ตารางสวย}}
 
{|{{ตารางสวย}}
| '''วรรค อะ''' || あ(อะ) || い(อิ) || う(อุ) || え(เอะ) || お(โอะ)
|-
| '''วรรค คะ''' || か(คะ) || き(คิ) || く(คุ) || け(เคะ) || こ(โคะ)
|-
| '''วรรค มะ''' || ま(มะ) || み(มิ) || む(มุ) || め(เมะ) || も(โมะ)
|-
| '''วรรค ยะ''' || や(ยะ) || || ゆ(ยุ) || || よ(โยะ)
|-
| '''วรรค ระ''' || ら(ระ) || り(ริ) || る(รุ) || れ(เระ) || ろ(โระ)
|-
| || わ(วะ) || を(โอะ) || ん(อึน) || ||
|}
 
=== คะตะกะนะ (かたかな) ===
ใช้เขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ และ ใช้เมื่อต้องการเน้นคำพูด
{|{{ตารางสวย}}
| '''วรรค อะ''' || ア(อะ) || イ(อิ) || ウ(อุ) || エ(เอะ) || オ(โอะ)
|-
| '''วรรค คะ''' || カ(คะ) || キ(คิ) || ク(คุ) || ケ(เคะ) || コ(โคะ)
|-
| '''วรรค มะ''' || マ(มะ) || ミ(มิ) || ム(มุ) || メ(เมะ) || モ(โมะ)
|-
| '''วรรค ยะ''' || ヤ(ยะ) || || ユ(ยุ) || || ヨ(โยะ)
|-
| '''วรรค ระ''' || ラ(ระ) || リ(ริ) || ル(รุ) || レ(เระ) || ロ(โระ)
|-
| || ワ(วะ) || ヲ(โอะ) || ン(อึง หรือ อุง) || ||
|}
 
การออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นแม้จะมีความหมายและเขียนเหมือนกันแต่การออกเสียงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ
; อักษรในกลุ่ม か
ออกเสียงเป็น ค หากตัวอยู่ในพยางค์แรกของประโยค และออกเสียงเป็น ก หากอยู่ในพยางค์หลัง
== ไวยากรณ์ ==
ประโยคภาษาญี่ปุ่นจะเรียงลำดับเป็น ประธาน-กรรม-กริยา
ก่อนจะเข้าสู่บทเรียน คุณควรจดจำศัพท์ 3 คำในตารางข้างล่างนี้ ซึ่งคุณจะได้พบเจอบ่อยในบทเรียนต่อๆไป คุณ<u>ไม่จำเป็น</u>ต้องรู้วิธีอ่านอักษรญี่ปุ่นในตอนนี้ แต่ขอให้จดจำ"คำอ่าน"และ"ความหมาย"ให้ขึ้นใจ
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน !! ความหมาย
|-
ตารางข้างล่างนี้เป็นชื่อคน คุณไม่จำเป็นต้องจำ ขอให้รู้ว่าคำเหล่านี้เป็นเพียงชื่อเท่านั้น ไม่ได้มีความหมายใดๆ
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน
|-
=== โครงประโยคพื้นฐาน ===
รูปประโยคพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วย "ส่วนหัวเรื่อง" และ "ส่วนแสดง"
* '''ส่วนหัวเรื่อง''' จะต้องลงท้ายด้วยคำว่า は (wa อ่านว่า วะ) เสมอ
* '''ส่วนแสดง''' จะต้องวาง คำกริยา ไว้<u>ท้าย</u>ประโยค
 
==== ตัวอย่าง 1 ====
: watashi wa tanaka desu
: วะตะชิ วะ ทะนะกะ เดะสึ
: =ฉันคือทะนะกะ
 
* '''ส่วนหัวเรื่อง'''ของประโยคนี้ก็คือ "'''ฉัน'''" ดังนั้น จึงเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า watashi wa (วะตะชิ + วะ)
* '''ส่วนแสดง'''ของประโยคนี้ก็คือ "'''คือ + ทะนะกะ'''" ดังนั้น จึงเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า tanaka desu (ทะนะกะ + เดะสึ)
 
==== ตัวอย่าง 2 ====
: anata wa nakamura desu ka
: อะนะตะ วะ นะกะมุระ เดะสึ กะ
: =คุณคือนะกะมุระใช่มั๊ย
 
* '''ส่วนหัวเรื่อง''' คือ "'''คุณ'''" เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า anata wa (อะนะตะ + วะ)
* '''ส่วนแสดง''' คือ "'''คือ + นะกะมุระ'''" เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า nakamura desu (นะกามูระ + เดสึ)
 
==== ตัวอย่าง 3 ====
จำคำศัพท์ต่อไปนี้ก่อนอ่านตัวอย่าง
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน !! ความหมาย
|-
|}
 
: nakamura wa kirei desu
: นากามูระ วะ คิเร เดสึ
: =นากามูระสวย
 
* '''ส่วนหัวเรื่อง''' คือ นากามูระ เขียนเป็นภาษาญี่่ปุ่นได้ว่าญี่ปุ่นได้ว่า nakamura wa (นากามูระ + วะ)
* '''ส่วนแสดง''' คือ สวย เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า kirei desu (คิเร + เดสึ)
 
=== คำช่วย ===
นอกจากนี้ ภาษาญี่ปุ่นยังมีคำช่วยอื่นๆอีก เช่น を (o อ่านว่า โอะ) เป็น'''คำช่วยที่ใช้บอกกรรม''' ดังนั้น คำที่อยู่หน้าคำว่า o จะเป็นกรรมของประโยคเสมอ
 
{|{{ตารางสวย}}
! คำช่วย !! คำอ่าน !! หน้าที่
|-
กรุณาจำคำศัพท์ต่อไปนี้ก่อนอ่านตัวอย่าง
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน !! ความหมาย
|-
|}
 
: "ฉันอ่านหนังสือ"
: watashi wa hon o yomu
 
* ส่วนหัวเรื่องคือ '''ฉัน''' = watashi wa (วะตะชิ วะ).
** เราใช้คำช่วย "วะ" วางหลังคำว่า "วะตะชิ" เพื่อบอกว่า วะตะชิ เป็นหัวเรื่อง
* ส่วนแสดงคือ '''อ่านหนังสือ''' = hon o yomimasu (ฮง โอะ โยมิมัส)
** เราใช้คำช่วย "โอะ" วางหลังคำว่า"ฮง" เพื่อบอกว่า ฮง เป็นกรรม
 
==== ตัวอย่าง 5 ====
กรุณาจำคำศัพท์ต่อไปนี้ก่อนอ่านตัวอย่าง
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน !! ความหมาย
|-
|}
 
: "ทานากะกินข้าวห่อสาหร่าย"
: tanaka wa sushi o tabemasu
: ทานากะ วะ ซูชิ โอะ ทาเบมัส
 
==== ตัวอย่าง 6 ====
มาดูตัวอย่างของคำช่วยอีกคำหนึ่ง
 
{|{{ตารางสวย}}
! คำช่วย !! คำอ่าน !! หน้าที่
|-
กรุณาจำคำศัพท์ต่อไปนี้ก่อนอ่านตัวอย่าง
 
{|{{ตารางสวย}}
! ภาษาญี่ปุ่น !! คำอ่าน !! ความหมาย
|-
|}
 
: "ฉันไปโตเกียว"
: watashi wa toukyou e ikimasu
: วะตะชิ วะ โตเกียว เอะ อิคิมัส
 
* เราใช้ คำช่วย"เอะ" วางหลังคำว่า"โตเกียว" เพื่อบอกว่า โตเกียว เป็นจุดหมายปลายทาง
 
==== ตัวอย่าง 7 ====
มาดูตัวอย่างของคำช่วยอีกคำหนึ่ง
 
{|{{ตารางสวย}}
! คำช่วย !! คำอ่าน !! หน้าที่
|-
|}
 
: "ฉันอ่านหนังสือที่โตเกียว"
私は東京で本を読みます
: watashi wa toukyou de hon o yomimasu
: วะตะชิ วะ โตเกียว เดะ ฮง โอะ โยะมิมะสึ
 
* คำช่วย "เดะ" ระบุว่า"โตเกียว" เป็นสถานที่ที่เกิดการกระทำขึ้น (การอ่าน)
1,838

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์