ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:นิติกรรมและสัญญา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name = นิติกรรมและสัญญา
| state = <includeonly>{{{state|collapsed}}}</includeonly>
| title = [[นิติกรรมและสัญญา|{{colorcl|#8ae67c|นิติกรรมและสัญญา (Legal Transactions and Contracts)}}]]
| titlestyle = {{{titlestyle|background:#9984bc;}}}; color:#ffffff;
| image = [[ไฟล์:Wikipetan dorada Animangaton.png|100px|สวัสดีค่ะ วิกิพีตังค่ะ!]]<!--[[ไฟล์:Wikipe-tan coaching.png|90px|สวัสดีค่ะ วิกิพีตังค่ะ!]]-->
| liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em;
 
| group1 = [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 1|{{colorcl|grey|ภาคที่ 1}}]] <br> [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 1|{{colorcl|grey|บททั่วไป}}]]
| list1 = {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/บทที่ 1#...|นิยามและลักษณะแห่งนิติกรรมและสัญญา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/บทที่ 1#...|ความเป็นมาและทฤษฎีของนิติกรรมและสัญญา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/บทที่ 1#...|ความสัมพันธ์ระหว่างนิติกรรมกับสัญญา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/บทที่ 1#...|การจัดประเภทนิติกรรมและสัญญา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/บทที่ 1#...|เสรีภาพในการทำนิติกรรมและสัญญา]] {{colorcl|#8dea80|•}}
 
| group2 = [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2|{{colorcl|grey|ภาคที่ 2}}]] <br> [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2|{{colorcl|grey|นิติกรรม}}]]
| list2 = {{colorcl|#8dea80|•}} {{colorcl|grey|'''องค์ประกอบ'''}} {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 1|อารัมภบท]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|บุคคล]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 2|วัตถุประสงค์]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 3|เจตนา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 4|แบบ]] {{colorcl|#8dea80|•}} <br>
 
{{colorcl|#8dea80|•}} {{colorcl|grey|'''ความเป็นผลของนิติกรรม'''}} {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2|อารัมภบท]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 1|ความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 2|เงื่อนไข]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 3|เงื่อนเวลา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 4|ระยะเวลา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 5|อายุความ]] {{colorcl|#8dea80|•}}
 
| group3 = [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3|{{colorcl|grey|ภาคที่ 3}}]] <br> [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3|{{colorcl|grey|สัญญา}}]]
| list3 = {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 1|การเกิดสัญญา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 2|ความสมบูรณ์ของสัญญา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 3|ผลของสัญญา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 3|การตีความสัญญา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 4|เครื่องประกันการปฏิบัติตามสัญญา]] ([[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 4/ส่วนที่ 1|มัดจำ]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 4/ส่วนที่ 2|เบี้ยปรับ]]) {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 5|การยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 6|การโอนสัญญา]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 7|ความระงับสิ้นลงแห่งสัญญา]] {{colorcl|#8dea80|•}}
 
| group4 = [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4|{{colorcl|grey|ภาคที่ 4}}]] <br> [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4|{{colorcl|grey|ความคุ้มครองพิเศษ}}]]
| list4 = {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4|อารัมภบท]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4#...|พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4#...|พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522]] {{colorcl|#8dea80|•}}
 
| group5 = [[นิติกรรมและสัญญา#ภาคที่ผนวก|{{colorcl|grey|อื่น ๆ}}]]
| list5 = {{colorcl|#8dea80|•}} [[วิกิตำรา:อักษรย่อ|รายการอักษรย่อ]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา#อ้างอิง|รายการอ้างอิง]] {{colorcl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ดัชนี|ดัชนี]] {{colorcl|#8dea80|•}}
 
| belowstyle = background:#ed8fb2; color:#ffffff;
| below = <small>'''[[:หมวดหมู่:นิติกรรมและสัญญา|{{colorcl|#fbd760|ห ม ว ด ห มู่}}]]''' {{gap|0.3em}} {{colorcl|#ffffff|•}} {{gap|0.3em}} '''[[วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย|{{colorcl|#fbd760|ชั้ น ห นั ง สื อ}}]]'''</small>
 
<noinclude>[[หมวดหมู่:นิติกรรมและสัญญา]]</noinclude>
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์