ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:นิติกรรมและสัญญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 10:
 
| group1 = [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 1|{{cl|grey|ภาคที่ 1}}]] <br> [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 1|{{cl|grey|บททั่วไป}}]]
| list1 = {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/บทภาคที่ 1#นิยามและลักษณะของนิติกรรมและสัญญา|นิยามและลักษณะของนิติกรรมและสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/บทภาคที่ 1#ทฤษฎีเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา|ทฤษฎีเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/บทภาคที่ 1#ความสัมพันธ์ระหว่างนิติกรรมและสัญญา|ความสัมพันธ์ระหว่างนิติกรรมและสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/บทภาคที่ 1#การจัดประเภทนิติกรรมและสัญญา|การจัดประเภทนิติกรรมและสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/บทภาคที่ 1#เสรีภาพในการทำนิติกรรมและสัญญา|เสรีภาพในการทำนิติกรรมและสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}}
 
| group2 = [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2|{{cl|grey|ภาคที่ 2}}]] <br> [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2|{{cl|grey|นิติกรรม}}]]
7,210

การแก้ไข