ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:นิติกรรมและสัญญา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 21:
 
| group4 = [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4|{{cl|grey|ภาคที่ 4}}]] <br> [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4|{{cl|grey|ความคุ้มครองพิเศษ}}]]
| list4 = {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4|อารัมภบท]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4#...|พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4#...|พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522]] {{cl|#8dea80|•}}
 
| group5 = [[นิติกรรมและสัญญา#ภาคที่ผนวก|{{cl|grey|อื่น ๆ}}]]
7,210

การแก้ไข