ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
{{cl|grey|{{fs|140%|'''ตำรากฎหมาย'''}}}} เป็นตำราที่ใช้ในการศึกษากฎหมาย ถึงแม้ว่าโครงการวิกิตำราจะมิได้ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง แต่ตำรากฎหมายในชั้นหนังสือนี้ตั้งอยู่บน'''ระบบการศึกษากฎหมายในสถาบันอุดมศึกษาไทย'''เป็นหลัก ทั้งนี้ มิได้ห้ามริเริ่มเขียนตำราเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศแต่ประการใด และเมื่อถึงเวลานั้น รายการในชั้นหนังสือนี้จะได้ปรับปรุงกันต่อไป
 
== วิชาหลัก ==
|-
|}
<!--
== วิชาเลือก ==
 
'''วิชาเลือก''' เป็นวิชาที่ผู้ศึกษากฎหมายในคณะนิติศาสตร์ไทยสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจในระหว่างศึกษาวิชาบังคับตลอดระยะเวลาสี่ปีนั้น เรียกกันตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปว่า "วิชาเลือกเสรี" (elective subject)
 
ทั้งนี้ ในระบบการศึกษาไทยนั้น แม้วิชาเหล่านี้จะชื่อว่าเลือกเสรี แต่ก็มักกำหนดให้ต้องเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตจำนวนหนึ่ง เช่น บางสถาบันให้เลือกเรียนวิชาเสรีรวมกันอย่างน้อยยี่สิบสี่หน่วยกิต จึงจะสำเร็จหลักสูตร
 
วิชาเลือกมีดังต่อไปนี้-->
 
[[หมวดหมู่:กฎหมาย]]
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์