ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== วิชาหลัก ==
 
'''วิชาหลัก''' เป็นวิชาที่ผู้ศึกษากฎหมายระดับปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ไทย''ต้อง''เล่าเรียน เรียกกันตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปว่า "วิชาบังคับ" (compulsory subject) ใช้เวลาศึกษาสี่ปี ในแต่ละปีร่ำเรียนวิชาดังต่อไปนี้ตามลำดับ
 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left"
== วิชาเลือก ==
 
'''วิชาเลือก''' เป็นวิชาที่ผู้ศึกษากฎหมายระดับปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ไทยสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจในระหว่างศึกษาวิชาบังคับตลอดระยะเวลาสี่ปีนั้น เรียกกันตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปว่า "วิชาเลือกเสรี" (elective subject)
 
ทั้งนี้ ในระบบการศึกษาไทยนั้น แม้วิชาเหล่านี้จะชื่อว่าเลือกเสรี แต่ก็มักกำหนดให้ต้องเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตจำนวนหนึ่ง เช่น บางสถาบันให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีรวมกันอย่างน้อยยี่สิบสี่หน่วยกิต จึงจะสำเร็จหลักสูตร
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์