ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''วิชาหลัก''' เป็นวิชาที่ผู้ศึกษากฎหมายระดับปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ไทยต้องเล่าเรียน เรียกกันตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปว่า "วิชาบังคับ" (compulsory subject) ใช้เวลาศึกษาสี่ปี ในแต่ละปีร่ำเรียนวิชาดังต่อไปนี้ตามลำดับ
 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 95%;"
|-
! width=3% | #
'''วิชาเลือก''' เป็นวิชาที่ผู้ศึกษากฎหมายระดับปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ไทยสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจในระหว่างศึกษาวิชาบังคับตลอดระยะเวลาสี่ปีนั้น เรียกกันตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปว่า "วิชาเลือกเสรี" (elective subject)
 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 95%;"
=== หมวดกฎหมายแพ่ง ===
 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 95%;"
|-
! width=3% | #
! เนื้อหา
! width=15% | หมายเหตุ
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายแพ่ง'''}}
|-
| 1
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[เอกเทศสัญญา|เอกเทศสัญญา 2]]|มาก่อน}}
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายมหาชน'''}}
|}
 
=== หมวดกฎหมายมหาชน ===
 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 95%;"
|-
! width=3% | #
! width=23% | ตำรา
! เนื้อหา
! width=15% | หมายเหตุ
|-
| 1
| ความเป็นมา วิวัฒนาการ โครงสร้าง และสภาพในปัจจุบันของพรรคการเมือง ระบบการเลือกตั้ง องค์กรที่จัดการเลือกตั้ง และกฎหมายการเลือกตั้ง ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมตลอดถึงข้อบกพร่อง ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
|-
|} 10
| [[การปกครองส่วนท้องถิ่น]] <br> (Local Government)
 
| แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในปัจจุบัน รวมถึงอำนาจหน้าหน้าที่และการคลังขององค์กรเหล่านี้ กับทั้งการควบคุมจากส่วนกลาง
=== หมวดระบบกฎหมาย ===
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] และ|• [[กฎหมายปกครอง 1]]|มาก่อน}}
 
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left; font-size: 95%;"
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''ระบบกฎหมาย'''}}
! width=3% | #
! width=23% | ตำรา
! เนื้อหา
! width=15% | หมายเหตุ
|-
| 1
| ประวัติศาสตร์ ลักษณะ บ่อเกิด ระบบศาล และหลักของกฎหมายอิสลาม
|-
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายระหว่างประเทศ'''}}
|}-
 
|}
 
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์