ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| 1
| [[สิทธิมนุษยชน]] <br> {{cl|grey|Human Rights}}
| ความหมาย ความเป็นมา วิวัฒนาการ ทฤษฎี แนวคิด และปรัญชาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสภาพบังคับของสิทธิมนุษยชน กับวิธีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายรัฐธรรมนูญ]] และ|• [[สิทธิขั้นพื้นฐาน]]|มาก่อน}}
|-
| 2
| [[กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Criminal Law}}
| หลักและทฤษฎีของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ความผิดอาญาระหว่างประเทศที่ตราเป็นกฎหมายแล้ว กับทั้งการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง]]|มาก่อน}}
|-
| 3
| [[ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา]] <br> {{cl|grey|International Cooperation in Criminal Matters}}
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หลักเกณฑ์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายไทย ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินคดีอาญาและการกำหนดความผิดอาญาสากล
| rowspan = "23" |
|-
| 24
| [[กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Environmental Law}}
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ความหลากหลายทางชีวภาพ การคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ กับทั้งบทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
|-
| 5
| [[กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Environmental Law}}
| ความหมาย การก่อตั้ง สภาพบุคคล และสมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ ผลทางกฎหมายของข้อมติแห่งองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
|-
|}
 
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์