ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา]] <br> {{cl|grey|International Cooperation in Criminal Matters}}
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หลักเกณฑ์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายไทย ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินคดีอาญาและการกำหนดความผิดอาญาสากล
| rowspan = "34" |
|-
| 5
| 7
| [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Trade Law}}
| {{ubl|• นิยาม ความเป็นมา และลักษณะของการค้าระหว่างประเทศ|
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการซื้อขายสินค้า ขนส่งสินค้า และประกันภัยสินค้า รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทดังกล่าว
• ความเป็นมา วิวัฒนาการ และบ่อเกิดกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ|
• ซื้อขายระหว่างประเทศ
• ขนส่งทางทะเล
• ประกันภัยทางทะเล
• ข้อพิพาทและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้ายระหว่างประเทศ
}}
|-
|}
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์