ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาญี่ปุ่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== การออกเสียง ==
 
การออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นแม้จะมีความหมายและเขียนเหมือนกันแต่การออกเสียงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ
; อักษรในกลุ่ม か
ออกเสียงเป็น ค หากตัวอยู่ในพยางค์แรกของประโยค และออกเสียงเป็น ก หากอยู่ในพยางค์หลัง
== ไวยากรณ์ ==
ประโยคภาษาญี่ปุ่นจะเรียงลำดับเป็น ประธาน-กรรม-กริยา
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์