ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาญี่ปุ่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้อนการแก้ไขของ 118.174.214.16 (Talk) ไปยังรุ่นของ Balldayo
(ย้อนการแก้ไขของ 118.174.214.16 (Talk) ไปยังรุ่นของ Balldayo)
|-
| || わ(วะ) || を(โอะ) || ん(อึน) || ||
|}
 
=== คะตะกะนะ (かたかな) ===
ใช้เขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ และ ใช้เมื่อต้องการเน้นคำพูด
{|{{ตารางสวย}}
| '''วรรค อะ''' || ア(อะ) || イ(อิ) || ウ(อุ) || エ(เอะ) || オ(โอะ)
|-
| '''วรรค คะ''' || カ(คะ) || キ(คิ) || ク(คุ) || ケ(เคะ) || コ(โคะ)
|-
| '''วรรค ซะ''' || サ(ซะ) || シ(ชิ) || ス(ซุ) || セ(เซะ) || ソ(โซะ)
|-
| '''วรรค ตะ''' || タ(ตะ) || チ(จิ) || ツ(ทซุ) || テ(เตะ) || ト(โตะ)
|-
| '''วรรค นะ''' || ナ(นะ) || ニ(นิ) || ヌ(นุ) || ネ(เนะ) || ノ(โนะ)
|-
| '''วรรค ฮะ''' || ハ(ฮะ) || ヒ(ฮิ) || フ(ฟุ) || ヘ(เฮะ) || ホ(โฮะ)
|-
| '''วรรค มะ''' || マ(มะ) || ミ(มิ) || ム(มุ) || メ(เมะ) || モ(โมะ)
|-
| '''วรรค ยะ''' || ヤ(ยะ) || || ユ(ยุ) || || ヨ(โยะ)
|-
| '''วรรค ระ''' || ラ(ระ) || リ(ริ) || ル(รุ) || レ(เระ) || ロ(โระ)
|-
| || ワ(วะ) || ヲ(โอะ) || ン(อึง หรือ อุง) || ||
|}
 
=== คันจิ (漢字) ===
เป็นอักษรจีนที่ญี่ปุ่นนำเข้ามาใช้ โดยคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีประมาณ 2,000 คำ
 
== การออกเสียง ==
การออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นแม้จะมีความหมายและเขียนเหมือนกันแต่การออกเสียงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ
 
; อักษรในกลุ่ม か
ออกเสียงเป็น ค หากตัวอยู่ในพยางค์แรกของประโยค และออกเสียงเป็น ก หากอยู่ในพยางค์หลัง
== ไวยากรณ์ ==
ประโยคภาษาญี่ปุ่นจะเรียงลำดับเป็น ประธาน-กรรม-กริยา
 
== บทเรียน ==

รายการนำทางไซต์