ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| 1
| [[บุคคล|กฎหมายลักษณะบุคคล]] <br> {{cl|grey|Law of Persons}}
| การเกิด ความเป็นไป และการตายของบุคคลในทางกฎหมาย ทั้งบุคคลธรรมดา (natural person) และนิติบุคคล (legal person)
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| 2
| [[หนี้|กฎหมายลักษณะหนี้: หลักทั่วไป]] <br> {{cl|grey|Introduction to Obligations}}
| หลักทั่วไปว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่ง
| bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| 3
| [[นิติกรรมและสัญญา|กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา]] <br> {{cl|grey|Legal Transactions and Contracts}}
| ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่งซึ่งเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคลเหล่านั้น
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| 5
| [[ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้|กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้]] <br> {{cl|grey|Torts, Agency without Specific Authorisation and Unjust Enrichment}}
| ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่งซึ่งเป็นไปโดยที่บุคคลมิได้สมัครใจ แบ่งเป็น
{{ubl|• ละเมิด |
|-
| 6
| [[ทรัพย์สิน|กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน]] <br> {{cl|grey|Property Law}}
| กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
|-
| 7
| [[ครอบครัว|กฎหมายลักษณะครอบครัว]] <br> {{cl|grey|Family Law}}
| แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว กฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
| rowspan = "2" bgcolor = #ffbdce | {{c|3}}
|-
| 8
| [[มรดก|กฎหมายลักษณะมรดก]] <br> {{cl|grey|Law of Succession}}
| กฎหมายว่าด้วยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
|-
|-
| 4
| [[พยานหลักฐาน|กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน]] <br> {{cl|grey|Law of Evidence}}
| กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไป และที่เป็นบทบัญญัติ
|-
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์