ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:นิติกรรมและสัญญา"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| liststyle = padding:0.25em 0; line-height:1.4em;
 
| group1 = [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 1|{{cl|grey|ภาคที่ 1}}]] <br> [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 1|{{cl|grey|บททั่วไป}}]]
| list1 = {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 1#นิยามและลักษณะของนิติกรรมและสัญญา|นิยามและลักษณะของนิติกรรมและสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 1#ทฤษฎีเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา|ทฤษฎีเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 1#ความสัมพันธ์ระหว่างนิติกรรมและสัญญา|ความสัมพันธ์ระหว่างนิติกรรมและสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 1#การจัดประเภทนิติกรรมและสัญญา|การจัดประเภทนิติกรรมและสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 1#เสรีภาพในการทำนิติกรรมและสัญญา|เสรีภาพในการทำนิติกรรมและสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}}
 
| group2 = [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2|{{cl|grey|ภาคที่ 2}}]] <br> [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2|{{cl|grey|นิติกรรม}}]]
| list2 = {{cl|#8dea80|•}} {{cl|grey|'''องค์ประกอบ'''}} {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 1|อารัมภบท]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 1|บุคคล]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 2|วัตถุประสงค์]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 3|เจตนา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 1/ส่วนที่ 4|แบบ]] {{cl|#8dea80|•}} <br>
 
{{cl|#8dea80|•}} {{cl|grey|'''ความเป็นผลของนิติกรรม'''}} {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2|อารัมภบท]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 1|ความสมบูรณ์แห่งนิติกรรม]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 2|เงื่อนไข]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 3|เงื่อนเวลา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 4|ระยะเวลา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 2/บทที่ 2/ส่วนที่ 5|อายุความ]] {{cl|#8dea80|•}}
 
| group3 = [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3|{{cl|grey|ภาคที่ 3}}]] <br> [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3|{{cl|grey|สัญญา}}]]
| list3 = {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 1|การเกิดสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 2|ความสมบูรณ์ของสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 3|ผลของสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 3|การตีความสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 4|เครื่องประกันการปฏิบัติตามสัญญา]] ([[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 4/ส่วนที่ 1|มัดจำ]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 4/ส่วนที่ 2|เบี้ยปรับ]]) {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 5|การยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 6|การโอนสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 3/บทที่ 7|ความระงับสิ้นลงแห่งสัญญา]] {{cl|#8dea80|•}}
 
| group4 = [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4|{{cl|grey|ภาคที่ 4}}]] <br> [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4|{{cl|grey|ความคุ้มครองพิเศษ}}]]
| list4 = {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4|อารัมภบท]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4#...|ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ภาคที่ 4#...|การคุ้มครองผู้บริโภค]] {{cl|#8dea80|•}}
 
| group5 = [[นิติกรรมและสัญญา#ภาคที่ผนวก|{{cl|grey|อื่น ๆ}}]]
| list5 = {{cl|#8dea80|•}} [[วิกิตำรา:อักษรย่อ|รายการอักษรย่อ]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา#อ้างอิง|รายการอ้างอิง]] {{cl|#8dea80|•}} [[นิติกรรมและสัญญา/ดัชนี|ดัชนี]] {{cl|#8dea80|•}}
 
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์