ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาญี่ปุ่น"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
== สารบัญ ==
* [[ภาษาญี่ปุ่น/ตัวอักษร|ตัวอักษร]]
ตัวอักษรที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันมี 3 กลุ่มคือ
# ฮิระกะนะ (ひらがな)
# คะตะกะนะ (かたかな)
# คันจิ (漢字)
[[ภาษาญี่ปุ่น/ฮิระกะนะ|ฮิระกะนะ (ひらがな)]]
 
ใช้เขียนคำของญี่ปุ่นเอง มีทั้งหมดดังต่อไปนี้
 
 
{|{{ตารางสวย}}
| '''วรรค อะ''' || あ(อะ) || い(อิ) || う(อุ) || え(เอะ) || お(โอะ)
|-
| '''วรรค คะ''' || か(คะ) || き(คิ) || く(คุ) || け(เคะ) || こ(โคะ)
|-
| '''วรรค ซะ''' || さ(ซะ) || し(ชิ) || す(ซุ) || せ(เซะ) || そ(โซะ)
|-
| '''วรรค ทะ''' || た(ทะ) || ち(จิ) || つ(ทซุ) || て(เทะ) || と(โทะ)
|-
| '''วรรค นะ''' || な(นะ) || に(นิ) || ぬ(นุ) || ね(เนะ) || の(โนะ)
|-
| '''วรรค ฮะ''' || は(ฮะ) || ひ(ฮิ) || ふ(ฟุ) || へ(เฮะ) || ほ(โฮะ)
|-
| '''วรรค มะ''' || ま(มะ) || み(มิ) || む(มุ) || め(เมะ) || も(โมะ)
|-
| '''วรรค ยะ''' || や(ยะ) || || ゆ(ยุ) || || よ(โยะ)
|-
| '''วรรค ระ''' || ら(ระ) || り(ริ) || る(รุ) || れ(เระ) || ろ(โระ)
|-
| || わ(วะ) || を(โอะ) || ん(อึน) || ||
|}
[[ภาษาญี่ปุ่น/คะตะกะนะ|คะตะกะนะ (かたかな)]]
 
ใช้เขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ และ ใช้เมื่อต้องการเน้นคำพูด
{|{{ตารางสวย}}
| '''วรรค อะ''' || ア(อะ) || イ(อิ) || ウ(อุ) || エ(เอะ) || オ(โอะ)
|-
| '''วรรค คะ''' || カ(คะ) || キ(คิ) || ク(คุ) || ケ(เคะ) || コ(โคะ)
|-
| '''วรรค ซะ''' || サ(ซะ) || シ(ชิ) || ス(ซุ) || セ(เซะ) || ソ(โซะ)
|-
| '''วรรค ตะ''' || タ(ตะ) || チ(จิ) || ツ(ทซุ) || テ(เตะ) || ト(โตะ)
|-
| '''วรรค นะ''' || ナ(นะ) || ニ(นิ) || ヌ(นุ) || ネ(เนะ) || ノ(โนะ)
|-
| '''วรรค ฮะ''' || ハ(ฮะ) || ヒ(ฮิ) || フ(ฟุ) || ヘ(เฮะ) || ホ(โฮะ)
|-
| '''วรรค มะ''' || マ(มะ) || ミ(มิ) || ム(มุ) || メ(เมะ) || モ(โมะ)
|-
| '''วรรค ยะ''' || ヤ(ยะ) || || ユ(ยุ) || || ヨ(โยะ)
|-
| '''วรรค ระ''' || ラ(ระ) || リ(ริ) || ル(รุ) || レ(เระ) || ロ(โระ)
|-
| || ワ(วะ) || ヲ(โอะ) || ン(อึง หรือ อุง) || ||
|}
[[ภาษาญี่ปุ่น/คันจิ|คันจิ (漢字)]]
 
เป็นอักษรจีนที่ญี่ปุ่นนำเข้ามาใช้ โดยคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีประมาณ 2,000 คำ
 
[[ภาษาญี่ปุ่น/การออกเสียง|การออกเสียง]]
5,021

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์