ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:นโยบายและแนวปฏิบัติ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(วิกิตำรา:นโยบาย ถูกย้ายไปเป็น Wikibooks:นโยบาย แล้ว)
**'''ข้อยกเว้น:''' ถ้าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับโลกตะวันตก ที่การอ้างอิงปีคริสต์ศักราชจะทำให้เข้าใจหัวข้อได้ง่ายกว่า ให้ใช้ปีพุทธศักราชแล้วกำกับตามท้ายด้วยปีคริสต์ศักราชในวงเล็บ — '''พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)'''
*'''ระบบตัวเลข''' ให้ใช้เลขอารบิก (0 1 2 3..9) เป็นหลัก
** '''ข้อยกเว้น''' เพื่อรักษารูปแบบเอกสารเอาไว้ ให้ใช้เลขไทย (o ๑ ๒ ๓..๙) ในกรณี:
*** การอ้างถึงเอกสารราชการที่ใช้เลขไทยเป็นเลขที่หรือรหัสเอกสาร
*** การยกอ้าง (quote) ข้อความจากเอกสารดั้งเดิมที่ใช้เลขไทย
192

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์