ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/ศิลปะ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิกิตำราที่มีอยู่:
 
ณัชชา โสคติยานุรักษ์. ทฤษฎีดนตรี. สำนักพิมพ์จุฬาฯ, 2548.
(ไม่มี)
ณัชชา โสคติยานุรักษ์. การเขียนเสียงประสานสี่แนว. สำนักพิมพ์จุฬาฯ, 2548.
ณัชชา โสคติยานุรักษ์. การแต่งทำนองสอดประสาน. สำนักพิมพ์จุฬาฯ, 2546.
ณัชชา โสคติยานุรักษ์. ดนตรีคลาสสิก: ภาคทฤษฎี. สำนักพิมพ์จุฬาฯ, 2546.
ณัชชา โสคติยานุรักษ์. สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์. สำนักพิมพ์จุฬาฯ, 2547.
ณัชชา โสคติยานุรักษ์. พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. สำนักพิมพ์จุฬาฯ, 2547.
 
==เต้นรำ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์