ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 3:
เอกสารนี้เป็นวิธีการใช้งาน Blender โดยแบ่งแยกออกเป็นบทต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน,ทำตาม และการอ้างอิง เพื่อประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจ คุณควรอ่านและเปิดโปรแกรมขึ้นมาทำตามไปด้วย
 
==อธิบาย==
==สารบัญ==
* [[Blender3d/Blender Tutorial/Blender Interface|อินเทอร์เฟสของ Blender]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/Button window costomization|ปรับแต่ง Button window]]
บรรทัดที่ 14:
* [[Blender3d/Blender Tutorial/3D Transform Widget|3D Transform Widget]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/sub object|องค์ประกอบ ของออพเจค3มิติ]]
==Step by step==
* [[Blender3d/Blender Tutorial/model hand|สร้างโมเดลรูปมือ]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/model wine glass|สร้างโมเดลรูปแก้วน้ำ]]
==คำสั่ง==
* [[Blender3d/Blender_Tutorial/Subsurf]]
536

การแก้ไข