ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Geonuch"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 14:
::::{{ตอบถึง|Horus}} เอาจริง ๆ ก็ไม่เก็บไว้เพราะต้องทำตาม What Wikibooks is not ซึ่งเข้าใจว่าทุกโครงการ (อาจยกเว้นวิกิวิทยาลัย) ก็ไม่เก็บ original reserach ไว้ถ้าตรวจเจอครับ แต่เท่าที่เห็นในวิกิตำราหลายภาษายังมีปัญหาในการตีความระหว่าง ''งานค้นคว้าต้นฉบับ'' กับ ''องค์ความรู้ทั่วไปหรือประสบการณ์ส่วนตัว'' อยู่ (เช่น กรณีของตำราอาหาร) ในวิกิตำราภาษาอังกฤษเคยมีคนเขียน[[:en:Wikibooks:Original research|ฉบับร่าง]]และมีการ[[:en:Wikibooks talk:Original research|พูดคุย]]พอควรก็ไม่ได้ประกาศใช้เป็นนโยบายครับ --[[ผู้ใช้:Geonuch|Geonuch]] ([[คุยกับผู้ใช้:Geonuch|คุย]]) 13:32, 27 เมษายน 2562 (ICT)
::::: ขอบคุณครับ --[[ผู้ใช้:Horus|Horus]] ([[คุยกับผู้ใช้:Horus|คุย]]) 13:34, 27 เมษายน 2562 (ICT)
 
== CheckUser ==
สวัสดีครับ ผมขออนุญาตแวะมาเขียนถึงเรื่องดังกล่าวในส่วนนี้เนื่องจากผมไม่อยากดึงความสนใจมาจากผู้ใช้ Tris T7 ซึ่งผมมีความเห็นไม่สอดคล้องกันในเรื่องความพยายามผลักดันการเข้ามีส่วนร่วมของผู้ใช้อื่น รวมถึงการใช้ภาษาของผู้ใช้ดังกล่าว ในส่วนนี้ผมจะขอออกความเห็นเกี่ยวกับคำถามสามข้อที่ผู้ใช้ดังกล่าวได้กล่าวถึงครับ --[[ผู้ใช้:G(x)|G(x)]] ([[คุยกับผู้ใช้:G(x)|คุย]]) 12:55, 6 สิงหาคม 2562 (ICT)
# ลำดับเวลาในกระบวนการ CheckUser มีดังนี้ (ก่อนที่จะส่งเรื่องเข้าสภากาแฟ)
## ผมเองได้หารือเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการตรวจสอบผู้ใช้มาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน (ในฐานะไอพี) โดยศึกษาความเป็นไปได้ในกรณีดังกล่าว
## ต่อมาวันที่ 2 กรกฎาคม มีการเสนอขอแก้ไขร่างแรก
## วันที่ 17 กรกฎาคม คุณ Geonuch ได้เสนอทาบทามคุณ Wedjet/Horus กับคุณ B20180 ในฐานะผู้ใช้ที่ Reputable เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
## วันที่ 19 กรกฎาคม ผมเสนอขอแก้ไขร่างใหม่ตามที่ผมได้กล่าวถึงเบื้องต้นในการพูดคุยที่ Meta
## วันที่ 23 กรกฎาคม มีการปิดการอภิปราย
#: ผมเห็นว่าลำดับเวลาในส่วนนี้เป็นลำดับเวลาที่มีความชัดเจนเพียงพอแล้ว และเนื่องจากตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าผมมีภาระงานที่ต้องทำติดต่อกันไปทั้งเดือนจึงไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวลาดังกล่าวนั้นได้ ผมจึงไม่สามารถเสนอร่างให้ได้เวลาเร็วกว่านี้ แต่สังเกตว่าจากร่างที่ผมเสนอขึ้นมา ในระหว่างนั้นก็มีการออกความเห็นโดยผู้ใช้อื่นด้วย และหากทิ้งเวลานับตั้งแต่วันที่เริ่มอภิปรายครั้งแรกก็เป็นเวลากว่าสามสัปดาห์แล้ว จึงเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้น้อยเกินไปครับ หากผู้ใช้จะเห็นว่าการอภิปรายดังกล่าวเป็นการอภิปรายที่ไม่ได้ประกาศให้ทราบอย่างเพียงพอ ก็คงไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงมีผู้ใช้อื่นเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ดังนั้นกรณีนี้จึงเป็นกรณีที่ผู้ใช้ Tris T7 ไม่ได้ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับเรื่องกรณีของ Uploader ซึ่งผู้ใช้ดังกล่าวก็ได้อ้างเช่นกันว่าไม่ได้มีการประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป ทั้งที่เรื่องมีการพิจารณาในสภากาแฟอยู่ไม่น้อยกว่าเดือนหนึ่งแล้ว (หรือหากจะพิจารณาว่าคุณ Horus ซึ่งเป็นผู้ออกเสียงรายแรกออกเสียง ไปจนถึงวันที่มีการปิดการอภิปรายก็เป็นเวลากว่าเดือนหนึ่งเช่นกัน) ดังนั้นผมจึงเห็นว่าข้ออ้างเช่นนี้ฟังขึ้นได้ยากครับ ส่วนเรื่องที่มีผู้มาออกเสียงเห็นด้วยหลังจากการปิดการอภิปรายไปแล้วก็เป็นเพียงการออกเสียงเชิงสัญลักษณ์เพราะนอกจากจะไม่ทำให้กรณีเปลี่ยนแปลงไป ยังไม่ได้มีเหตุผลที่จะยับยั้งความเห็นเดิมของประชาคมด้วย
# ผมมีความกังวลว่าเรื่องของ Advanced Permission จะเป็นกรณีที่ทำให้ผู้ใช้ Tris T7 ร้องเรียนไปได้อีกโดยอาศัยประเด็นว่าหากผู้ใช้ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม ก็จะต้องถูกถอนสถานะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนั้นทั้งหมด ผมสังเกตก่อนหน้านี้ว่าผู้ใช้ Tris T7 หารือกับผู้ใช้อื่น ๆ ในลักษณะที่ผู้ใช้อื่น ๆ ไม่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และไม่ยินดีที่จะพูดคุยให้เกิดกระบวนการสร้างความเห็นพ้องเท่าที่ควร อีกทั้งในเรื่อง Talk Page Consultation ก็ยังพยายามจะยกประเด็นในส่วนนี้ขึ้นมาว่าต่างด้วย ทั้ง ๆ ที่ Talk Page Consultation ไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ใช้มีเลย
#: อย่างไรก็ดี ประเด็นเรื่องการถอนสิทธิ Advanced Permission ไปพร้อม ๆ กัน หากเป็นกรณีที่เสนอให้ คอต. ของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษวินิจฉัย การถอนสถานะดังกล่าวอาจถอนไปทั้งหมดได้พร้อมกันครับ ([[:w:en:WP:AC/P#Removal of permissions|แนวปฏิบัติ คอต. enwiki]]) แต่สำหรับในวิกิพีเดียภาษาอื่น ๆ เป็นไปตามที่คุณ Geonuch อธิบายไว้ว่าถอนเฉพาะสิทธิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริง พฤติการณ์ที่จะทำให้ถอนได้ทั้งสองสิทธิคือ Checkuser Block (บล็อกโดยอาศัยข้อมูลจากการตรวจสอบ) อย่างไรก็ดี ถึงจะไม่เป็นการใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่หากมีประเด็นเรื่องการใช้สิทธิโดยมิชอบในเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือใด ก็มักจะเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ (no confidence) ในการใช้เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งได้ ซึ่งผมเห็นว่าเป็น Anchor ที่ผู้ใช้ดังกล่าวต้องการจะหมายถึงครับ
9

การแก้ไข