ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Geonuch"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# ผมมีความกังวลว่าเรื่องของ Advanced Permission จะเป็นกรณีที่ทำให้ผู้ใช้ Tris T7 ร้องเรียนไปได้อีกโดยอาศัยประเด็นว่าหากผู้ใช้ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม ก็จะต้องถูกถอนสถานะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนั้นทั้งหมด ผมสังเกตก่อนหน้านี้ว่าผู้ใช้ Tris T7 หารือกับผู้ใช้อื่น ๆ ในลักษณะที่ผู้ใช้อื่น ๆ ไม่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย และไม่ยินดีที่จะพูดคุยให้เกิดกระบวนการสร้างความเห็นพ้องเท่าที่ควร อีกทั้งในเรื่อง Talk Page Consultation ก็ยังพยายามจะยกประเด็นในส่วนนี้ขึ้นมาว่าต่างด้วย ทั้ง ๆ ที่ Talk Page Consultation ไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ผู้ใช้มีเลย
#: อย่างไรก็ดี ประเด็นเรื่องการถอนสิทธิ Advanced Permission ไปพร้อม ๆ กัน หากเป็นกรณีที่เสนอให้ คอต. ของวิกิพีเดียภาษาอังกฤษวินิจฉัย การถอนสถานะดังกล่าวอาจถอนไปทั้งหมดได้พร้อมกันครับ ([[:w:en:WP:AC/P#Removal of permissions|แนวปฏิบัติ คอต. enwiki]]) แต่สำหรับในวิกิพีเดียภาษาอื่น ๆ เป็นไปตามที่คุณ Geonuch อธิบายไว้ว่าถอนเฉพาะสิทธิที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริง พฤติการณ์ที่จะทำให้ถอนได้ทั้งสองสิทธิคือ Checkuser Block (บล็อกโดยอาศัยข้อมูลจากการตรวจสอบ) อย่างไรก็ดี ถึงจะไม่เป็นการใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่หากมีประเด็นเรื่องการใช้สิทธิโดยมิชอบในเครื่องมือหนึ่งเครื่องมือใด ก็มักจะเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ (no confidence) ในการใช้เครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งได้ ซึ่งผมเห็นว่าเป็น Anchor ที่ผู้ใช้ดังกล่าวต้องการจะหมายถึงครับ
 
:::{{ตอบถึง|G(x)}} ขอบคุณที่แวะมาแสดงความเห็นให้ทราบครับ
:::# ในฐานะผู้เริ่มการอภิปราย ผมเห็นว่าการอภิปรายมีการยืดหยุ่นระยะเวลาได้ตามสมควรและเหมาะสมแล้ว และเสียดายที่คุณ Tris T7 ไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจกระบวนการอภิปรายในวิกิพีเดียมากขึ้นหลังจากกรณี Uploader หรือ Talk Page Consultation เลย
:::# ผมว่าค่อนข้างชัดเจนว่าเขามีอคติกับผู้ใช้บางรายโดยเฉพาะผู้ดูแลระบบที่เคยบล็อกตัวเขากับเพื่อนเขา (PEAK99) ดังนั้นถ้าเป็นประเด็นเกี่ยวกับ Advanced Permission จึงต้องการที่จะเรียกร้อง (?) อะไรบางอย่างถึงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความเข้าใจของตัวเองจากการอภิปรายครับ
::: โดยส่วนตัวผมมีปัญหากับเรื่องความเข้าใจและการใช้ภาษาของคุณ Tris T7 มาก (ถ้าดูในหน้าคุยของเขาจะเห็นว่าผมเคยต่อว่าไปครั้งหนึ่งซึ่งภายหลังผมไม่ได้รู้สึกดีนักที่กล่าวว่าไป) จึงไม่ค่อยที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์กับเขาในช่วงหลังครับ --[[ผู้ใช้:Geonuch|Geonuch]] ([[คุยกับผู้ใช้:Geonuch|คุย]]) 13:38, 6 สิงหาคม 2562 (ICT)

รายการนำทางไซต์