ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาบาลี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพิ่มขึ้น 1,498 ไบต์ ,  16 ปีที่แล้ว
เพิ่มอารัมภบทและ link อ้างอิง
(เพิ่มอารัมภบทและ link อ้างอิง)
วิกิตำราภาษาบาลีนี้นำเสนอหลักบาลีไวยากรณ์ แม้จะอ้างอิงจากตำราดั้งเดิม
วิกิตำราเล่มนี้มีการใช้ฟอนต์อักษรโรมันสำหรับภาษาบาลีของสถาบัน VRI [[http://www.vri.dhamma.org/general/pali.html Click]]
แต่ก็ได้พยายามเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ให้กระชับและสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เพื่อไม่ให้ภาษาบาลีเป็นเพียงเรื่องของพระหรือคนวัดเท่านั้น
แต่บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ามาศึกษาได้ในฐานะภาษาที่น่าสนใจอีกภาษาหนึ่ง
 
 
วิกิตำราเล่มนี้มีการใช้ฟอนต์อักษรโรมันสำหรับภาษาบาลีของสถาบัน VRI [[http://www.vri.dhamma.org/general/pali.html Click]VriRomanPali] โปรดติดตั้งฟอนต์นี้ก่อนเพื่อการแสดงผลที่ดียิ่งขึ้น
 
==สารบัญ==
# [[ภาษาบาลี/วากยสัมพันธ์|วากยสัมพันธ์ (Syntax)]]
# [[ภาษาบาลี/คำศัพท์|คำศัพท์ (Vocabulary)]]
 
==เรียบเรียงจาก==
*[http://th.wikipedia.org/wiki/สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส], บาลีไวยากรณ์หลักสูตรเปรียญธรรมตรี
*Charles Duroiselle, [http://www.tipitaka.net/pali/grammar/ A Practical Grammar of the Pāli Language 3rd Edition], 1997
19

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์