การเปลี่ยนแปลง

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
| nosotros/as || hablamos || comemos || vivimos
|-
| vosotros/as || hablaishabláis || comeiscoméis || vivisvivís
|-
| ellos/as,uds. || hablan || comen || viven
ผู้ใช้นิรนาม

รายการเลือกการนำทาง