ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
คำนามที่จะเปลี่ยนจากเอกพจน์ไปเป็นพหูพจน์นั้น จะสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะสามานยนาม และสมุหนามเท่านั้น ส่วนวิสามานยนาม และวัตถุนามนั้น ถึงแม้จะทำให้เป็นรูปพหูพจน์ได้ แต่ความหมายมันจะเปลี่ยนไปจากรูปเอกพจน์ (ไม่ได้มีความหมายคงเดิมเหมือนการเปลี่ยนสามานยนาม และสมุหนาม) เช่น Brown เป็นรูปเอกพจน์ เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลคนหนึ่ง แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์เป็น Browns จะมีความหมายว่า ครอบครัวของบราวน์ หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง water แปลว่า น้ำ แต่ถ้าทำเป็นรูปพหูพจน์ waters จะแปลว่า ต้นน้ำลำธาร
 
{| class="wikitable" width=70%
การเปลี่ยนรูปนามเป็นพหูพจน์แบ่งได้เป็น 3 วิธี
|-
# การเติม -s (หรือ -es) เป็นวิธีที่พบเป็นส่วนใหญ่
! rowspan="2" | รายละเอียด !! colspan="2" | เปรียบเทียบ
# การเติม -en พบได้ 3 คำ คือ oxen, children, brethren
|-
# การเปลี่ยนสระราก
! รูปเอกพจน์ !! รูปพหูพจน์
 
|-
การเติม -es พบในกรณีต่อไปนี้
| คำส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยเติม -s || boy<br />cats || boys<br />cats
# เมื่อคำนั้นลงท้ายด้วยอักษรที่ไม่สามารถเติม -s แล้วออกเสียงได้ เช่น box, cross, ditch, glass, lens, quartz ฯลฯ
|-
# คำลงท้ายด้วย -y ที่ตามหลังพยัญชนะ เปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยเปลี่ยน y เป็น i เช่น ally—allies, fairy—fairies ฯลฯ
การ| เติม -es พบแทน -s ในกรณีต่อไปนี้
# บางคำที่ลงท้ายด้วย -f หรือ -fe เปลี่ยนเป็นรูปพหูจน์โดยเติม -ves เช่น calf—calves, knife—knives, shelf—shelves ฯลฯ
#(1) เมื่อคำนั้นลงท้ายด้วยอักษรที่ไม่สามารถเติม -s แล้วออกเสียงได้ เช่น box, cross, ditch, glass, lens, quartz ฯลฯ
|| box<br />cross<br />glass
|| boxes<br />crosses<br />glasses
|-
#| (2) คำลงท้ายด้วย -y ที่ตามหลังพยัญชนะ เปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยเปลี่ยน y เป็น i เช่น|| ally<br />fairy || ally—allies,<br fairy—/>fairies ฯลฯ
|-
#| (3) บางคำที่ลงท้ายด้วย -f หรือ -fe เปลี่ยนเป็นรูปพหูจน์โดยเติม -ves เช่น|| calf—calves,knife<br knife—knives,/>shelf shelf—shelves|| knives<br ฯลฯ/>shelve
|-
| บางคำเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยเติม -en || ox<br />child || oxen<br />children
|-
| บางคำเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยการเปลี่ยนสระ || man<br />foot</br >mouse || men<br />feet<br />mice
|-
| บางคำมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์รูปเดียวกัน || deer<br />sheep || deer<br />sheep
|-
| บางคำปกติเป็นเอกพจน์ แม้เขียนในรูปพหูพจน์ || คำกลุ่มสาขาวิชา: mathematics, politics, physics<br />news, means ฯลฯ || —
|}
 
== หน้าที่ของคำนาม ==
681

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์