ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== กรรตุการก ===
# เป็นประธานของกริยา
# เป็นนามภาคแสดง (predicate noun) หรือคำที่เติมกริยาให้สมบูรณ์ เช่น "A bent twig makes a crooked ''tree''."
# วางข้างนามกรรตุการกอื่น เป็นการเพิ่มความหมายของคำนั้น เช่น "The reaper ''Death'' with his sickle keen."
# ใช้เมื่อกล่าวด้วยโดยตรง (direct address) เช่น "''Lord Angus'', thou hast lied!"
# ใช้กับ infinitive ในประโยคอุทาน เช่น "''David'' to die!"
 
=== กรรมการก ===
# เป็นวัตถุโดยตรงหรือโดยอ้อมของกริยา
# เป็นการนิยามการกระทำของกริยาโดยระบุเวลา การวัด ระยะทาง เป็นต้น เช่น ""Cowards die many ''times'' before their deaths."
# เป็นวัตถุที่สอง เป็นภาคแสดงที่เติมกริยาให้สมบูรณ์ (คือไม่ใช่สิ่งเดียวกับประธาน) เช่น "Time makes the worst enemies ''friends''.''
# เป็นวัตถุของบุพบท เช่น ""He must have a long spoon that would eat with the ''devil''.""
# วางข้างกรรมการกอื่น เช่น "The opinions of this junto were completely controlled by Nicholas Vedder, a ''patriarch'' of the village, and ''landlord'' of the inn."
 
{{BookCat}}
681

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์