ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
! รูปเอกพจน์ !! รูปพหูพจน์
|-
| คำนามส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยเติม -s || girl<br />dog || girls<br />dogs
|-
| เติม -es แทน -s ในกรณีต่อไปนี้
(1) เมื่อคำนามนั้นลงท้ายด้วยอักษรที่ไม่สามารถเติม -s แล้วออกเสียงได้
|| box<br />cross<br />glass
|| boxes<br />crosses<br />glasses
|-
| (2) คำนามลงท้ายด้วย -y ที่ตามหลังพยัญชนะ เปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยเปลี่ยน y เป็น i || ally<br />fairy || allies<br />fairies
|-
| (3) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -f หรือ -fe เปลี่ยนเป็นรูปพหูจน์โดยเติม -ves || knife<br />shelf || knives<br />shelve
|-
| คำนามบางคำเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยเติม -en || ox<br />child || oxen<br />children
|-
| คำนามบางคำเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยการเปลี่ยนสระ || man<br />foot</br >mouse || men<br />feet<br />mice
|-
| คำนามบางคำมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์รูปเดียวกัน || deer<br />sheep || deer<br />sheep
|-
| คำนามบางคำปกติเป็นเอกพจน์ แม้เขียนในรูปพหูพจน์ || คำกลุ่มสาขาวิชา: mathematics, politics, physics<br />news, means || —
|-
| คำนามบางคำไม่มีรูปเอกพจน์เข้าคู่กัน (เป็นพหูพจน์เสมอ) || — || scissors, trousers, spectacles, assets
|-
| คำนามบางคำมีรูปพหูพจน์หลายรูปซึ่งเปลี่ยนความหมายของคำ || — || cloths (ผ้าประเภทหนึ่ง), clothes (เครื่องนุ่งห่ม)
|}
 
681

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์