ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รายละเอียดของรูปเอกพจน์และพหูพจน์ของนามดูได้ในตารางด้านล่าง
 
{| class="wikitable" width=70100%
|-
! rowspan="2" | รายละเอียด !! colspan="2" | เปรียบเทียบ
|-
| เติม -es แทน -s ในกรณีต่อไปนี้
: (1) เมื่อคำนามนั้นลงท้ายด้วยอักษรที่ไม่สามารถเติม -s แล้วออกเสียงได้
|| box<br />cross<br />glass
|| boxes<br />crosses<br />glasses
|-
|
|: (2) คำนามลงท้ายด้วย -y ที่ตามหลังพยัญชนะ เปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยเปลี่ยน y เป็น i || ally<br />fairy || allies<br />fairies
|| ally<br />fairy
|| allies<br />fairies
|-
|
| (3) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -f หรือ -fe เปลี่ยนเป็นรูปพหูจน์โดยเติม -ves || knife<br />shelf || knives<br />shelves
|: (43) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -of ||หรือ volcano-fe ||เติม volcanos,-ves volcanoes
|| knife<br />shelf
|| knives<br />shelves
|-
|
| (4) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -o || volcano || volcanos, volcanoes
: (4) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -o
|| volcano
|| volcanos, volcanoes
|-
| คำนามบางคำเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยเติม -en || ox<br />child || oxen<br />children
|-
| คำนามบางคำเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์โดยการเปลี่ยนสระ || man<br />foot</br >mouse || men<br />feet<br />mice
|-
| คำยืมจากภาษาต่างประเทศมักมีการเปลี่ยนรูปแบบไม่ปกติ (irregular plural)
''ภาษาละตินและกรีก''
: (1) คำนามที่ลงท้ายด้วย -a เปลี่ยนเป็น -ae หรือบ้างเติม s
|| formula
|| formulae, formula
|-
|: (32) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -fex หรือ -feix เปลี่ยนเป็นรูปพหูจน์โดยเติม -ves || knife<br />shelf || knives<br />shelvesices
|| index
|| indicies
|-
: (3) คำนามที่ลงท้ายด้วย -is เปลี่ยนเป็น -es
|| testis<br />crisis<br />ยกเว้น: polis (และคำที่มาจาก polis)
|| testes<br />crises<br />poleis
|-
| คำนามบางคำมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์รูปเดียวกัน || deer<br />sheep || deer<br />sheep
681

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์