ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

บรรทัดที่ 144:
| คำยืมจากภาษาต่างประเทศมักมีการเปลี่ยนรูปแบบไม่ปกติ (irregular plural)
''ภาษาละตินและกรีก''
: (1) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -a เปลี่ยนเป็น -ae หรือบ้างเติม s
|| formula
|| formulae, formula
|-
|
: (2) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -ex หรือ -ix เปลี่ยนเป็น -ices
|| index
|| indicies
|-
|
: (3) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -is เปลี่ยนเป็น -es
|| testis<br />crisis<br />ยกเว้น: polis (และคำที่มาจาก polis)
|| testes<br />crises<br />poleis
|-
|
: (4) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -um เปลี่ยนเป็น -a
|| medium<br />millennium
|| media<br />millennia, millenniums
|-
|
: (5) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -us บางคำเปลี่ยนเป็น -i (หรือบ้างเติม -es)
|| alumnus<br />virus
|| alumni<br />viruses
|-
|
: (6) คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -on บางคำเปลี่ยนเป็น -a
|| alumnus<br />virus
|| alumni<br />viruses
|-
| คำนามบางคำมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์รูปเดียวกัน || deer<br />sheep || deer<br />sheep
681

การแก้ไข