ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# กลุ่มคำ เช่น
#: ''Too swift'' arrives as tardy as ''too slow''.—Shakespeare. หมายถึง คนที่มาเร็ว, คนที่มาช้า
 
== {{anchor|นามนับไม่ได้}}นามนับไม่ได้ (Uncountable หรือ mass noun) ==
ในภาษาอังกฤษและอีกหลายภาษา นามนับไม่ได้หมายถึงคำนามที่มีคุณสมบัติที่ปริมาณใด ๆ ถือเป็นหน่วยที่แบ่งแยกไม่ได้ ไม่ใช่ส่วนย่อยที่แยกออกจากกันได้ มีแนวโน้มให้ใช้คำนามที่หมายถึงของเหลว (water, juice), ผงหรือเมล็ด (sugar, sand, rice), หรือสสาร (metal, wood) เป็นคำนามนับไม่ได้ คำนามนับไม่ได้ไม่มีการแบ่งเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ แต่ใช้คู่กับรูปกริยาเอกพจน์
 
คำนามนับไม่ได้ไม่สามารถใส่ตัวเลขด้านหน้าโดยตรงเพื่อบอกจำนวนได้ แต่ให้ใช้หน่วยวัดที่เจาะจง เช่น "20 litres of ''water''" (เทียบกับ 20 chairs)
 
คำนามบางคำเป็นได้ทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น "wine"
{{Example|
:* This is a good wine. นี่เป็นไวน์ที่ดี [หมายถึงไวน์ที่กำลังชิมหรือดื่มอยู่]
:* I prefer red wine. ฉันชอบไวน์แดง [ชนิดของไวน์]
}}
สองประโยคมีความหมายต่างกัน
 
อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น "cabbage"
{{Example|
:* three cabbages
:* three heads of cabbage
}}
ข้างต้นสองบรรทัดมีความหมายเหมือนกัน
 
== {{anchor|รูปพหูพจน์}}เอกพจน์และพหูพจน์ ==
681

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์